Haplogrupa I1 (SNP M253)

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zestawienie wyników haprogroup I1 (SNP M253)


Kit FTDNA
ID w ySearch lub inne źródło
Osoba testo wana
Pierwszy znany przodek
Haplo group
DYS 393
DYS 390
DYS 19
DYS 391
DYS 385 -I
DYS 385-II
DYS 426
DYS 388
DYS 439
DYS 389 -I
DYS 392
DYS 389 -II
DYS 458
DYS 459 -I
DYS 459 -II
DYS 455
DYS 454
DYS 447
DYS 437
DYS 448
DYS 449
DYS 464 -I
DYS 464 -II
DYS 464 -III
DYS 464 -IV
DYS 460
GATA -H4
YCA II-I
YCA II-II
DYS 456
DYS 607
DYS 576
DYS 570
CDY -I
CDY -II
DYS 442
DYS 438 Rozbie żność marke rów z Mate uszem Jundziłł (wg FTDNA Matches*)
344 586
67NJ7
Mateusz Jundziłł, Wrocław
Alek sander Jundziłł (1874 - 1943), Jundziliszki
I1
13
22
15
10
12
14
10
14
11
13
11
29
14
8
9
8
11
22
16
19
31
12
14
15
16
9
10
19
21
14
14
16
17
35
36
12
10
brak
327 378
NYZAZ
Ireneusz Fran ciszek Jundziłł, Warszawa
Turośń, Podlasie, Poland
I1
13
22
15
10
12
14
11
14
11
13
11
29
14
8
9
8
11
22
16
19
31
12
14
15
16
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
1/12 2/25
brak
WXL Nobility
Korsak
Bratosza Fryderyk (ok. 1340 - 1407), Połock
I1 (M253)
13
22
14
10
13
14
11
14
11
12
11
29
14
8
9
8
11
23
16
21
29
12
14
15
16
10
10
19
21
13
14
16
21
35
39
12
10
3/12, 6/25, 11/37
brak
MYEVN
Marek Skarbek Kozie tulski
Piotr Skabek de Kozietuly (ok. 1390 - ok. 1450), Kozietuly, Poland
I1
13
22
14
11
14
14
11
14
11
12
12
28
16
8
9
8
11
24
16
20
28
12
15
16
16
11
10
19
21
14
14
18
19
34
35
12
10
5/12, 9/25, 15/37
brak
64Z67
Laura Bonner
Robert Bonner (ok. 1824 - 1900), Arcansas, USA
I1
13
22
15
10
13
14
11
14
11
13
11
29
16
8
9
8
11
22
16
20
26
11
12
14
15
11
9
19
15
16
16
19
34
35
12
10
2/12, 9/25, 16/36
brak
VWZRC
Joe Manduke
Władysław Manduka (1956), Prussia, Germany
I1
13
22
14
10
12
14
11
14
11
12
11
28
16
8
9
8
11
24
16
20
29
12
15
16
17
10
11
19
21
14
15
16
17
34
35
11
10
4/12, 10/25, 16/37