Haplogrupa I2a2 (SNP L147)

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zestawienie wyników haprogroup I2a2 (SNP L147)


Kit FTDNA
ID w ySearch lub inne źródło
Osoba testo wana
Pierwszy znany przodek
Haplo group
DYS 393
DYS 390
DYS 19
DYS 391
DYS 385 -I
DYS 385-II
DYS 426
DYS 388
DYS 439
DYS 389 -I
DYS 392
DYS 389 -II
DYS 458
DYS 459 -I
DYS 459 -II
DYS 455
DYS 454
DYS 447
DYS 437
DYS 448
DYS 449
DYS 464 -I
DYS 464 -II
DYS 464 -III
DYS 464 -IV
DYS 460
GATA -H4
YCA II-I
YCA II-II
DYS 456
DYS 607
DYS 576
DYS 570
CDY -I
CDY -II
DYS 442
DYS 438 Rozbie żność marke rów z Kazimie rzem Jerzym Raczko (wg FTDNA Matches*)
317768
B731 671D
Kazi mierz Jerzy Raczko, Bialy stok
Kazi mierz Raczko (ab. 1830), Saule, Ignalino, Lithu ania
I2a2 (L147)
14
24
17
11
14
15
11
13
12
13
11
32
17
8
10
11
11
25
15
19
31
12
14
15
15
10
10
20
21
15
12
17
17
35
36
11
10
brak
brak
CT47D
Sergey Zub
Alek sey Zub (1876), Ukraine
I2a (tested)
14
24
16
11
14
15
11
13
12
13
11
32
18
8
10
11
11
25
15
20
30
12
14
15
15
10
10
21
21
15
12
18
20
33
36
11
10
1/12, 4/25, 8/37
brak
HYC5D
Peter Jay Johan nes
Johan nes (1735), Kukkus, Samara, Russia
I2a (tested)
13
24
17
11
14
15
11
13
13
13
11
17
8
10
11
11
25
15
31
12
14
15
15
3/24
brak
H2G3M
Kristin Kott
Michael Kott (b. 1875), Poland
brak
13
24
15
11
13
15
11
13
13
11
32
17
8
10
11
11
25
19
31
12
14
15
15
4/23
133995
(Polish Family Tree DNA Project)
brak
Alexa nder Czetwer tynski (d. 1450), Czetwer tnia, Ukraine
I2a2
13
24
16
11
14
15
11
13
12
13
11
32
17
8
10
11
11
24
15
20
31
12
14
15
15
10
10
21
21
15
12
18
19
35
36
11
10
2/12, 7/37
128826
(Polish Family Tree DNA Project)
brak
Mina kowski, Poland
I2a
13
24
16
11
14
15
11
13
12
13
11
32
17
8
10
11
11
25
15
20
32
12
14
15
15
10
10
21
21
15
12
18
19
34
36
11
10
2/12, 8/37
146268
(Polish Family Tree DNA Project)
Plewa ko
Jaro slaw Pawel Jan Kazi mierz Plewa ko (ok. 1850), Poland
I2a
14
24
16
11
14
15
11
13
12
13
11
32
17
8
10
11
11
25
15
20
32
12
14
15
15
11
10
21
21
15
12
18
17
34
34
11
10
2/12, 7/37
345507
(Family treedna.com /public/ Ostoja Clan)
Starze wski
Ostoja Starze wski
I2a
13
24
16
11
14
15
11
13
12
14
11
32
17
8
10
11
11
21
15
21
33
12
14
15
15
10
10
21
21
15
12
18
18
35
35
12
10
3/12, 10/37
246028
(Family treedna. com/public/ Ostoja Clan)
Rylski
Rylski herbu Ostoja
I2a
13
24
16
11
13
15
11
13
13
13
11
33
17
8
10
11
11
25
15
19
31
12
14
15
16
10
10
21
21
15
12
18
19
34
35
11
10
5/12, 11/37
EJF6H
Andrzej Mleczko
Jan Mleczko (1675 -1748) Doly, Polska I2a
13
23
15
11
15
15
11
13
13
13
11
31
17
8
10
11
11
25
16
19
29
12
14
15
15
10
10
21
21
15
12
18
19
34
34
11
10
6/12, 12/37