Haplogrupa N1c1 (SNP L1025)

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Zestawienie wyników haprogroup N1c1 (SNP L1025)
Kit FTDNA
ID w ySearch lub inne źródło
Osoba testo wana
Pierwszy znany przodek
Haplo group
DYS 393
DYS 390
DYS 19
DYS 391
DYS 385 -I
DYS 385-II
DYS 426
DYS 388
DYS 439
DYS 389 -I
DYS 392
DYS 389 -II
DYS 458
DYS 459 -I
DYS 459 -II
DYS 455
DYS 454
DYS 447
DYS 437
DYS 448
DYS 449
DYS 464 -I
DYS 464 -II
DYS 464 -III
DYS 464 -IV
DYS 460
GATA -H4
YCA II-I
YCA II-II
DYS 456
DYS 607
DYS 576
DYS 570
CDY -I
CDY -II
DYS 442
DYS 438 Rozbie żność marke rów z Czesła wem Raczko (wg FTDNA Matches*) oraz (z Euge niuszem Raczko)
307823
G8DKW
Czesław Raczko, Bolesła wiec
Ludwik Raczko (ur. 1870), pow. Lida
N1c1 (L1025)
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
30
17
9
9
11
12
25
14
19
28
15
15
15
15
11
11
18
20
12
14
17
18
36
36
14
10
brak (1/12 4/25 10/37)
275939
brak
Vladimir Rachko, Wilno/ Dublin
Ignacy Raczko (ur. 1870), Gruca, woj. wi leńskie
N1c1
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
31
1/12 (0/12)
brak
(FTDNA Matches 67)
Viktor Iva nowich Demya nienko
Ivan Pavel Efrem, Połtawa
N1c1 (L1025)
(1/25* i 6/67*)
brak
(FTDNA Matches 37)
Aleks andr Pavlo vich Kisiel
Kisiel clan, s.Kopishe, Volhy nian Gover norat
N1c1 (L1025)
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
30
2/37*
brak
NP62S (FTDNA Matches 37)
Alek sandras Ambaze vicius
Andrius Ambraze wicius (1820), Panau supys Litwa
N1c1
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
30
17
9
9
11
12
25
14
19
27
14
14
15
15
10
11
18
20
13
16
17
19
35
36
14
10
0/12 3/25 8/37 (1/12 1/25* i 3/37*)
brak
(Rurikid Dynassty DNA Project)
brak
Matthew Pasqual, potomek Henryka Giedroycia
N1c1
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
30
17
9
9
11
12
25
14
19
29
15
15
15
15
10
11
18
20
13
15
17
18
37
37
13
10
0/12 1/25 i 6/37 (1/12 4/25 i 11/37)
brak
(FTDNA Matches 25)
Marian Andruk Mogi lewski
Jan Andru czuk Mogi lewski (1630), Broń czany, Podlasie
N1c1 (L1027+)
(1/25*)
238077
7MVZT (The Baltic Sea DNA Project)
Wojciech Towpik (1686-1756), Ugiany, Bereza Kartuska
N1c1
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
30
17
9
9
11
12
25
14
19
28
14
14
15
15
10
11
18
20
14
15
17
18
36
36
14
10
0/12 2/25 5/37 (1/12 2/25 8/37 11/67)
155758
brak
Thomas Stanke vicius Ruryko wicze (52d Proto- Rurykid) Mickie wicz Clan (Project N1c1)
Stanke vicus (1850) Prusy Wscho dnie (z rodu Klau sucia)
N1c1d2 (L591+)
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
30
17
9
9
11
12
26
14
19
27
14
14: 15
15
12
11
18
20
13
15
17
20
36
36
14
10
0/12 3/25 7/37 (1/12 3/25 9/37)
brak
5P7UE (FTDNA Matches 12)
Alek sandr J. Dorogi nickiy (Kisiel- Dorogi nickiy)
Gnie wosz Kisiel (zm.1564) i Jan Kisiel- Dorogi nicki Litwa (z Proto- Ruryko wiczów)
N1c1
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
30
17
9
9
11
12
26
14
19
28
14
14
15
15
10
11
18
20
13
15
17
18
39
39
14
10
0/12 3/25 8/37 (1/12 3/25 9/37)
N11423
RT2DY
Michał Sakowicz (Project N1c1)
Mikołaj Sakowicz (1690) Litwa (z rodu Klausucia)
N1c1
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
31
16
9
9
11
12
25
14
19
27
14
14
15
15
12
11
18
20
13
15
15
18
36
36
12
10
1/12 5/25 9/37 (0/12 2/25 8/37)
brak
brak
Krzysztof Massalski (rootsweb. ancestry)
Światosław ks. Rurykowicz h. Massalski (1310)
N1c1
14
23
14
11
11
13
11
12
10
14
14
30
18
9
9
11
12
25
14
19
28
14
14
15
15
11
11
18
20
14
15
15
19
34
34
15
10
1/12 4/25 11/37 (2/12 4/25 10/37)
brak
(FTDNA Matches 25)
Jonas Vytautas Butkus
Mikołaj Butkowicz (1430) Litwa (z rodu Klausucia)
N1c1
(2/25*)
brak
9VTVN
Szalewicz
Kacper Szalewicz (ca. 1520 - ca. 1578), Kaunas, Lithuania
N1c1
14
23
15
10
11
13
11
12
10
14
14
31
19
9
9
11
12
25
14
19
27
14
14
15
15
10
11
18
20
13
15
16
18
36
38
15
10
2/12, 6/25, 12/37 (1/12, 3/27)
281058
MRBVV
Stasus Daugir- das
Daugir- das (I half of the XV century)
N1c1
14
24
15
11
11
13
11
12
10
13
13
29
4/12 (3/12)
309165
2658H
Euge niusz Raczko, Miedzy rzecz
Wincen ty Raczko (1790-1850), Okmieni szki, Wilno
N1c1 (L1025)
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
31
17
9
9
11
12
25
14
19
27
14
14
15
15
11
11
18
20
13
16
16
19
35
35
14
10
1/12 4/25 10/37
321826
brak
Witold Raczko, Gościc cino
Wincen ty Raczko (1790-1850), Okmieni szki, Wilno
N1c1 (L1025)
14
23
15
11
11
13
11
12
10
14
14
31
17
9
9
11
12
25
14
19
27
14
14
15
15
11
11
18
20
13
16
16
19
35
35
14
10
1/12 4/25 10/37