Haplogrupa R1a1 (SNP L260)

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Zestawienie wyników haprogroup R1a1 (SNP L260)


Kit FTDNA
ID w ySearch lub inne źródło
Osoba testo wana
Pierwszy znany przodek
Haplo group
DYS 393
DYS 390
DYS 19
DYS 391
DYS 385 -I
DYS 385-II
DYS 426
DYS 388
DYS 439
DYS 389 -I
DYS 392
DYS 389 -II
DYS 458
DYS 459 -I
DYS 459 -II
DYS 455
DYS 454
DYS 447
DYS 437
DYS 448
DYS 449
DYS 464 -I
DYS 464 -II
DYS 464 -III
DYS 464 -IV
DYS 460
GATA -H4
YCA II-I
YCA II-II
DYS 456
DYS 607
DYS 576
DYS 570
CDY -I
CDY -II
DYS 442
DYS 438 Rozbie żność marke rów z Walde marem Raczko (z Maciejem Raczko albo wg FTDNA Matches*)
283212
9BTA9 B7WV3 (R1a1a Project -(260+) West Slavic) (Polish FTDNA Project)
Wal demar Raczko, War szawa
Grze gorz Raczko (1756- 1836), Kibor tyszki Żmudź
R1a1a 1g2 (L260+)
13
25
16
11
10
14
12
12
10
13
11
30
18
9
10
11
11
23
15
21
32
12
15
16
17
11
11
19
23
16
16
19
19
34
38
12
11
brak (1/12)
276640
ZKHPP
Maciej Raczko, Mila nówek
Jan Sylwe ster Raczko (1802- po 1857), Popowo, par. liwska
R1a1a
13
25
17
11
10
14
12
12
10
13
11
30
18
9
10
11
11
23
21
31
12
15
16
17
11
12
19
23
16
16
19
19
34
38
12
11
1/12 3/36
311600
G76HH
Jan Tadeusz Raczko, Warszawa
Wincenty Raczko (1813- 1888), Popowo, parafia liwska
R1a1a
13
25
17
10
10
14
12
12
10
13
11
30
2/12 (1/12)
291120
P7Z4B
Paweł Raczko, Węgrów Mazowsze
Józef Raczko (ur.1870- 1926), Węgrów Mazowsze
R1a1a
13
25
17
10
10
14
12
12
10
13
11
30
17
9
10
11
11
23
14
21
31
12
15
16
17
11
11
19
23
16
16
19
19
34
38
12
11
2/12 5/25 5/37 (1/12 3/36)
200042
(R1a1a Project -(260+) West Slavic))
brak
Antoni Szulecki (1850- 1910), Zdol butowo Wołyń
R1a1a (L260+)
13
24
16
10
10
14
12
12
12
13
11
30
16
9
10
11
11
23
14
20
32
12
15
16
16
11
11
19
23
16
16
19
19
34
42
12
11
3/12 8/37 14/67 (4/12)
brak
(FTDNA Matches37 )
Jan Pajdak
R1a (L260+)
13
25
17
10
10
14
12
12
10
13
11
30
16
9
10
11
11
23
14
20
30
12
15
16
16
11
11
19
23
16
16
19
19
34
38
12
11
2/12 8/37 (1/12)
263203
(R1a1a Project -(260+) West Slavic))
A. Antosik
Antosik
R1a (L260+)
13
25
16
10
10
14
12
12
10
14
11
31
17
9
10
11
11
23
14
20
32
12
15
16
16
10
11
19
23
16
16
19
19
34
41
12
11
3/12 9/37 10/67 (2/12)
158191
2EGYV (R1a1a Project -(260+) West Slavic)
Marek Skarbek Kozie tulski
Jakub Skarbek- Ważyński (ur.1540), WKL
R1a1a (L260+)
13
25
16
10
10
14
12
12
10
13
11
30
17
9
10
11
11
23
14
20
30
12
15
16
16
11
11
19
23
16
16
20
18
34
38
13
11
1/12 9/37 13/67 (2/12)
288831
(Polish FTDNA Project) (semar glme /dna/ydna /search)
brak
Josephus Mastaj (ur.1860), Polska
R1a1 (L785+)
13
25
17
10
10
13
12
12
10
13
11
30
17
9
10
11
11
23
14
20
32
12
15
16
17
12
10
19
23
16
16
18
19
34
40
12
11
2/12 9/37 15/67 (1/12)
181879
MQTRX (R1a1a Project -(260+) A1)
Adam Andrzej Roguski
Kazi mierz Roguski (1766- 1810), Połazie par. liwska
R1a1a 1g2 (L260+)
13
25
17
10
10
14
12
12
10
13
11
30
17
9
10
11
11
23
14
20
33
12
15
16
17
11
11
19
23
16
15
19
20
34
39
13
11
2/12 10/37 (1/12 8/37)
85265
45X7Y (R1a1a Project -(260+) West Slavic) (semar glme /dna/ydna /search)
Thomas Arthur Rogo wski
Franci szek Rogo wski, Kos trzyń Wielko polska
R1a1 a1g2 (L260+)
13
25
17
10
10
14
12
12
10
13
11
31
17
9
10
11
11
23
14
20
34
12
15
16
16
11
11
19
23
16
16
18
19
34
39
12
11
3/12 10/37 11/67 (2/12 7/37)
221167
3UNXG (R1a1a Project -(260+) West Slavic) (semar gl.me/ dna/ydna/ search)
Robert Urbanek
Urbanek (1565), Kochany Mazo wsze
R1a1a 1g2 (L260+)
13
25
17
10
10
14
12
12
11
13
11
30
16
9
10
11
11
24
14
20
32
12
15
16
16
11
11
19
23
16
16
19
20
34
39
12
11
3/12 10/37 11/67 (2/12)
237631
MUV7H
Łukasz Łapiński
Adam Fran kowski (1725- po 1774), Franki- Piaski, Podlasie
R1a1a
13
25
17
10
10
14
12
12
10
13
11
31
17
9
10
11
11
23
14
20
31
12
15
16
16
11
11
19
23
16
16
18
19
34
40
13
11
3/12 10/37 13/67 (1/12 8/37)
brak
QVPV7 (R1a1a Project -(260+) West Slavic)
Jan Wiper
Szeliga, Polska
R1a1a (260+)
13
25
17
10
10
14
12
12
10
13
11
30
17
9
10
11
11
23
14
20
32
12
15
15
16
11
11
19
23
15
16
18
19
34
37
13
11
2/12 11/37 12/67 (1/12)
brak
RYP8H (Project -(260+))
Krzysz tof Benedykt Adamczyk
Antoni Goździ kowski (Gości kowski- Dunin) (1877- 1960), Polska
R1a
13
25
16
11
10
14
12
12
10
13
11
30
17
9
10
11
11
23
14
19
31
12
12
15
15
11
11
19
23
15
17
18
19
34
37
13
11
0/12 12/37 (1/12)
147591
(R1a1a Project -(260+) West Slavic) FTDNA- Matches 12)
Mikhail Valerie vich Dolgo rukov
Mikhail Dolgo rukov (1920), Rosja
R1a1a (L260+)
13
25
17
11
10
14
12
12
10
13
11
29
16
9
10
11
11
23
14
19
32
12
15
16
16
11
11
19
23
15
17
18
20
36
41
12
11
2/12 12/37 (1/12)
289624
CXBJK
Jerzy Raczko Biały stok
Józef Raczko (1870), Kuj biedy Biały stok
R1a1a
13
24
16
10
10
14
12
12
11
13
11
30
16
9
9
11
11
23
14
20
31
12
12
15
15
11
11
17
23
16
15
17
17
34
34
14
11
3/12 17/37 (4/12)