Inne rodziny spokre- wnione lub spowino- wacone

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kilka rodzin o przypuszczalnym pokrewieństwie z jedną z rodzin Raczko zostało opisanych bardziej szczegółowo. Wynika to z informacji o ich pochodzeniu. Jest też kilka rodzin, jak rodziny Boreysza lub Świętołdycz-Kisiel, których pokrewieństwo wynika jedynie z wyników testów Y-DNA, a nie ma potwierdzenia w dokumentach lub opracowaniach genealogicznych.

Znane są wyniki testów kilku rodzin o których wiadomo lub przypuszcza się, że wywodzą się z II dynastii książąt litewskich założonej wg Narbutta przez Dorszprunga przybyłego na tereny obecnej Litwy w X wieku. Są to rodziny ks. Giedroyć, Radziwiłłowicz-Szostak i Rymwid-Mickiewicz, które mają rozbieżności markerów z Czesławem Raczko w granicach dopuszczających pokrewieństwo w czasach historycznych (0-2/12, 1-4/25, 6-7/37). Trudno przypuszczać możliwość bliskiego pokrewieństwa rodziny Raczko h. Łabędź z ww. rodzinami, ale też i wielokrotne występowanie ojca biologicznego spoza rodziny genealogicznie potwierdzonej. Pokrewieństwo musiało mieć miejsce pomiędzy ww. rodami w wyniku wywodzenia się od Dorszprunga i Svenalda (Świętołda), którzy są zaliczani przez genetyków do Proto-Rurykowiczów.


Odrębną sprawą jest kwestia pochodzenia rodziny Raczkiewicz. Wiele wskazuje na to, że Raczkiewicze są potomkami rodzin Raczko/Raczkowicz, ale brak na to wystarczających dowodów. Znamiennym jest jednak to, że nazwisko Raczkiewicz spotyka się dopiero w XVIII wieku, w tym niejednokrotnie wśród potomków osób o nazwisku Raczko.

Jako przykłady takich zapisów nazwisk można podać:

- Teresa Raczkiewicz (ur. 1737 r., par Sziluva, k/Rossieni, WKL), córka Antoniego Raczko h. Gozdawa,

- Tadeusz Raczkiewicz (ur. ok. 1760 r., par. Oszmiana, WKL), syn Michała Raczko h. Ostoja,

- Jakub Raczkiewicz (ur. 1772 r., par. Bargłów, KKP), syn Bartłomieja Raczko h. Gozdawa (?),

- Wincenty Raczkiewicz (ur. ok. 1800 r., par. Oszmiana, WKL), syn Józefa Raczkowicza h. Ostoja.

Obecnie w Polsce najwięcej osób o nazwisku Raczkiewicz żyje w: Tomaszów Lubelski (ok. 200), Poznań (ok. 50) i Warszawa (ok. 40). Testy Y-DNA żyjących osób o nazwisku Raczkiewicz mogłyby to wyjaśnić.


Jeżeli chodzi o związki małżeńskie Raczków/Raczkowiczów i z nimi spokrewnionych, to najczęściej spotykane w drzewie w wiekach XVI/XVII są żony z nw. rodzin szlacheckich, a nawet książęcych:

Dowgiałło h. Abdak, Działosz lub Zagora,

Jewłaszewski h. Topór,

ks. Łukomski lub Połubiński h. Połubiński,

Tryzna h. Gozdawa,

a także z niespokrewnionych w linii męskiej innych rodzin Raczko/Raczkowicz lub Jundziłł h. Łabędź.


Występowały żony pochodzące z takich znanych rodzin jak:

Branicki h. Gryf, Cieciszowski h. Roch I, Czosnowski h. Kolumny, Firlej h. Lewart, Gliński h. Radwan lub Ślepowron, Hlebowicz h. Leliwa, Korsak h. Korsak, Lubomirski h. Szreniawa, Massalski h. Masalski, Narbutt h. Gozdawa, Naruszewicz h. Wadwicz, Niemira/Niemirowicz h. Gozdawa lub Jastrzębiec, Nowosielski h. Ślepowron lub Sas, Oborski h. Kolumny, Ogiński h. Oginiec, Olelkowicz h. Pogoń Litewska, Opaliński h. Łodzia, Romanowski h. Szaława, Sapieha h. Lis, Świrski h. Hippocetaurus, Zahorowski h. Korczak, Zwoliński h. Łada(?).


Równocześnie mężowie córek z domu Raczko pochodzili niejednokrotnie również ze znanych rodzin szlacheckich i potomkowie Raczkówien byli członkami rodzin:

Antoniewicz h. Hełm, Cieciszowski h. Roch I, Czosnowski h. Kolumny, Hlebowicz h. Leliwa, Jundziłł h. Łabędź, Mosalski h. Ostoja, Pac h. Gozdawa, Tryzna h. Gozdawa, Tumiłowicz h. Ostoja, Zwoliński h. Łada(?).