Raczko/Raczkowicz herbu Łabędź

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną


Herb Łabędź.jpg

Historia rodziny

Stara rodzina bojarów litewskich wywodząca się w czasach przedhistorycznych z Południowych Bałtów i Ugrofinów. Pierwszy znany przodek o tym nazwisku to Raczko Tabutowicz herbu Łabędź, syn Tabuta wnuka bojara Klausucia, w XV wieku właściciela Wawerki (Wawierki, Wawiórki). Krewny Tabuta, bojar Goliginas, został przyjęty razem z rodziną do polskiego rodu szlacheckiego Łabędź w trakcie unii horodelskiej przez Dziersława ze Skrzynna.

O historii tej rodziny szlacheckiej z Podlasia w WKL, a po unii lubelskiej w Koronie napisane jest tutaj.

Dokumenty Łabędź

Zdjęcia i skany Łabędź

Drzewo genealogiczne Łabędź