Raczko/Raczkowicz herbu Zaręba

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną


Herb Zaręba.jpg

Historia rodziny

Stara rodzina bojarów litewskich wywodząca się w czasach przedhistorycznych z Wschodnich Słowian i Południowych Bałtów. Pierwszy znany przodek o tym nazwisku to Piotr Raczko lub Raczkowicz Strocewicz herbu Zaręba, być może syn Rafała vel Raczko ze Stroczy na Żmudzi. Krewny Piotra, bojar Gineitis, został przyjęty razem z rodziną do polskiego rodu szlacheckiego Zaręba w trakcie unii horodelskiej przez Jana z Królikowa i Marcina z Kalinowej.

O historii tej rodziny szlacheckiej z Podlasia w WKL, a po unii lubelskiej w Koronie napisane jest tutaj.

Dokumenty Zaręba

Zdjęcia i skany Zaręba

Drzewo genealogiczne Zaręba