Raczko/ Raczkowicz herbu Zaręba

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną


Herb Zaręba.jpg

Historia rodziny

Stara rodzina bojarów litewskich wywodząca się w czasach przedhistorycznych z Wschodnich Słowian i Południowych Bałtów. Pierwszy znany przodek o herbie Zaręba to Piotr Raczko lub Raczkowicz z P(o)lonki.

Brak potwierdzonych informacji o przodkach tej rodziny Raczko, ale wiadomo, że byli bojarami żmudzkimi.

Wg pracy ww. Władysława Semkowicza zamieszczonej w Roczniku Towarzystwa Heraldycznego w 1926 r. (tom VII) w rodzie Gineta (Ginejta) Koncewicza z Zarębów był Piotr Raczko Strocewicz z Połonki herbu Zaręba, syn nieznanego Strocza, brata stryjecznego ww. Gineta, który przyjął w Horodle w 1413 r. (dla siebie i swojej rodziny) herb Zaręba, w wyniku adopcji do rodu Zaręba dokonanej przez Jana z Królikowa i Marcina z Kalinowej. Brak informacji w jaki sposób u ww. Piotra Strocewicza pojawiło się nazwisko Raczko. Najprawdopodobniej ojcem Piotra był Rafał czyli Raczko, tak jak u Saczkowiczów h. Gozdawa.


Franciszek Piekosiński w swojej Heraldyce Polskiej Wieków Średnich z 1899 r. wymienia tego samego Piotra jako Raczkowicza z Płonki, czyli syna Raczko, a więc ojcem Piotra mógł być Rafał vel Raczko ze Stroczy (obecna nazwa Strociai k/Laukuva) na Żmudzi.

Wg Wysockiego ww. Ginet (Ginejt) był przodkiem rodziny Ginejtowiczów (Giniatowiczów) od których wywodzi się rodzina Piłsudski.

O historii tej rodziny bojarów litewskich w WKL napisane jest tutaj.

Dokumenty Zaręba

Zdjęcia i skany Zaręba

Drzewa genealogiczne Zaręba