Raczko herbu Gozdawa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 36: Linia 36:
  
 
== [[Założyciele rodziny Raczko herbu Gozdawa]] ==
 
== [[Założyciele rodziny Raczko herbu Gozdawa]] ==
 +
 +
== [[Linia podlaska rodziny Raczko herbu Gozdawa]] ==
  
 
== [[Linia żmudzka rodziny Raczko herbu Gozdawa]] ==
 
== [[Linia żmudzka rodziny Raczko herbu Gozdawa]] ==

Aktualna wersja na dzień 08:55, 8 wrz 2019


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną


Herb Gozdawa.jpg

Historia rodziny

Stara rodzina szlachecka wywodząca się w czasach przedhistorycznych z Zachodnich Słowian. Pierwszy znany przodek to Grzymek Mleczko z Patkowicz, prawdopodobnie syn Melecjusza vel Mleczki z rodu Korczak który przybył na ziemię drohicką na Podlasiu w WKL w XIV wieku z Rusi Kijowskiej. Od księcia warszawskiego Janusza I ww. Grzymek otrzymał Patkowice na Podlasiu, a w latach 1427-1438 był podsędkiem ziemskim drohickim. Jego syn Mikołaj Saczkowicz Mleczko, prawdopodobnie po ślubie z Niemirówną, do dóbr Patkowice i Czaple dołączył Puczyce, które były własnością Niemirowiczów herbu Gozdawa. Te Puczyce otrzymał w spadku ich syn Rafał vel Raczko Saczkowicz z Puczyc, który przyjął nazwisko Puczycki i herb Gozdawa.

Brak potwierdzonych informacji o ww. przodku rodziny Mleczko, ale prawdopodobnie Mleczkowie przybyli na Podlasie w XV wieku z Rusi Chełmsko-Wołyńskiej, albo z Saczkowicz w gub. czernihowskiej na Rusi Kijowskiej http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/194. Saczkowicze kojarzą się z przydomkiem Saczkowicz używanym m.in. przez ww. Mikołaja, Rafała vel Raczko i jego synów. Zarówno Uruski w "Herbarzu szlachty polskiej" jak i Mleczko w swojej pracy „Mleczko, Raczko, Saczko i Łyczko. Przyczynek do kwestyi ustalania się nazwisk szlacheckich w XV wieku” uważają, że Rafał vel Raczko był synem Mikołaja Mleczko. Najprawdopodobniej rodzina Mleczko była gałęzią rodu Korczaków. To, że mieli dobra w tym regionie potwierdza dokument na który powołuje się Mleczko, że synowie Grzymka Mleczko w 1469 r. „... usiłują odzyskać dawne rodowe posiadłości w Chełmszczyźnie i na Wołyniu”. Wołynianie są zaliczanymi przez historyków zarówno do grupy zachodnio-słowiańskiej jak i wschodnio-słowiańskiej, ale niezależnie od tego mogła mieć miejsce pierwotna migracja przodków rodziny Raczko z jednego z zachodnich regionów na wschód do Rusi Halicko-Wołyńskiej.

Boniecki w dziele "Poczet rodów w Wielkim księstwie Litewskim w XV i XVI wieku" pisze o członkach tej rodziny Raczko:

"Raczko v. Juri Raczkowicz v. Jerzy Raczko z Puczyc Puczycki, w latach 1515 — 1533 sędzia ziemski bielski, sprzedał Grajewskiemu w 1533 r. Gosiewo w powiecie bielskim (ML 24). Syn jego, Rafał, i żona tego, Dorota, sprzedali Glińskiemu w 1527 roku części na Kadłubach i Lubieszy w powiecie drohickim (.ML 15). Paweł Raczko z Puczyc, brat sędziego Jerzego, w latach 1511 — 1524 wojski bielski, nabył w 1524 r. wójtowstwo w Wysokiem (ML 15). Nie żył w 1531 r., w którym pozostała po nim wdowa, wielka wojska, procesowała się ze Szczytem (ML 24). Synowie jego, Jan i Stanisław, dopełnili działu dóbr w 1541 r. (ML 42).'

Inny brat Jerzego, Jan Michnowicz Raczko, był właścicielem Podubis i Kibortyszek wniesionych przez żonę. Potomkami ww. Jana Micnowicza są współczesne rodziny wywodzące się z Węgrowa".


O historii tej rodziny szlacheckiej z Podlasia w WKL, a po unii lubelskiej w Koronie napisane jest tutaj.

Dokumenty

Zdjęcia i skany

Drzewa genealogiczne potwierdzone

Drzewa genealogiczne nie potwierdzone

Założyciele rodziny Raczko herbu Gozdawa

Linia podlaska rodziny Raczko herbu Gozdawa

Linia żmudzka rodziny Raczko herbu Gozdawa