Raczko herbu Ostoja: Różnice pomiędzy wersjami

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
Linia 42: Linia 42:
  
 
== [[Wykaz ostatnich znanych członków rodzin Raczko h. Ostoja]] ==
 
== [[Wykaz ostatnich znanych członków rodzin Raczko h. Ostoja]] ==
 +
 +
== [[Drzewo genealogiczne rodzin Raczko herbu Ostoja]] ==

Aktualna wersja na dzień 15:26, 9 wrz 2019


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną


Herb Ostoja średniowieczny do XVI w copy.jpg

Historia rodziny

Stara rodzina szlachecka wywodząca się w czasach przedhistorycznych z Poludniowo-Wschodnich Słowian. Pierwszy znany przodek o herbie Ostoja to Masio Raczko, wg Mleczko syn Jana Raczko z Kibortyszek herbu Gozdawa, na co nie ma potwierdzenia.

Brak potwierdzonych informacji o przodkach tej rodziny Raczko, ale wg testów y-DNA byli oni Bałtami. Brak jest informacji jak i kiedy zostali przyjęci do rodu Ostoja.

Znane są trzy wywody rodzin szlacheckich herbu Ostoja (w tym o jednym pisze także Uruski), które podają jako pierwszych znanych przodków rodziny: Jana z Miszczyny w ziemi wiłkomirskiej z I poł. XVI w. oraz Szymona (Siemiona) z ziemi wiłkomirskiej z II poł. XVI w. oraz jego potomka też Szymona z II poł. XVII w. Potomkowie Szymona jeszcze w XIX w. żyli na ziemi kowieńskiej, szawelskiej i wileńskiej. Brak jest wiadomości o ich potomkach. Znana jest natomiast rodzina Andrzeja Raczko z ziemi oszmiańskiej o potwierdzonym szlachectwie, twierdząca o istnieniu w okresie międzywojennym dokumentów potwierdzających przynależność przodków do rodu Ostoja. Jego potomkowie mieszkali jeszcze na przełomie XIX/XX w. w zaborze rosyjskim, a potem w II RP. Mieszkali oni na ziemi oszmiańskiej i wileńszczyźnie w miejscowościach: Daukszyszki, Golgieniszki (http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/656), Janowo, Murowana Oszmianka, Okmieniszki, Ożobiele (http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/795), Saule i Wielbutowo (http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/309). Wiadomo, że Stanisław (Stanley) z Janowa, też potomek Andrzeja z ziemi oszmiańskiej (wnuk Stanisława z Wielbudowa), po 1912 r. wyemigrował do USA, a w 1920 r. otrzymał razem z rodziną obywatelstwo USA. Jego synowie i wnukowie (m.in. William) i ich potomkowie mieszkają w USA. Wiadomo, że Józef, brat Stanisława (Stanleya), a także jego bracia przyrodni (Stanisław i Bernard) zamieszkali i zmarli w III RP. Córki Bernarda mieszkają w Szczecinie i Gdyni. Inni potomkowie ww. Andrzeja też znaleźli się w II-giej RP, a teraz mieszkają oni w III RP oraz Białorusi, Litwie i Łotwie.

W powiecie oszmiańskim (Oszmiany, Słobódka, Żuprany) oraz mińskim (Uzliany) mieszkały w XVIII/XIX w. także rodziny szlacheckie zapisane w dokumentach jako Raczkowicz lub Raczkiewicz. Jest możliwe, że z tej szlachty mińskiej wywodził się Władysław Raczkiewicz (wg Mariana M. Drozdowskiego wnuk Benedykta), minister spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP, senator i marszałek Senatu III kadencji, wojewoda nowogródzki, wileński, krakowski i pomorski, Prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947) (http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Raczkiewicz), ale także jest możliwe, że wywodził się ze szlachty herbu Kościesza z ziemi mińskiej, o której w swoim herbarzu pisze Uruski.

Potomkiem ww. Andrzeja mógł być przodek Kazimierza Jerzego Raczko z Białegostoku. Wyniki testu DNA Kazimierza Jerzego są jednak całkowicie odmienne od znanych wyników Eugeniusza, Witolda, Vladimira (Vlada) oraz Williama (Billa). Wynika z tego, że genetycznie Kazimierz Jerzy nie jest spokrewniony z nimi. Jest możliwe, że jeden z jego przodków został zaadoptowany do rodziny Raczko, ale mógł być też ze szlachty herbu Ostoja. Jak napisano wcześniej, haplogrupę I2a, taką jak ww. Kazimierz Jerzy, mają przodkowie rodzin należących do rodu Ostoja jak: Starzewski i Rylski. Może to sugerować, że część szlachty rodu Ostoja pochodziła z Półwyspu Bałkańskiego, Węgier lub Wołoszczyzny - tak jak genetyczni przodkowie Kazimierza Jerzego. Wiadomo, że Ścibor ze Ściborzyc herbu Ostoja był wojewodą siedmiogrodzkim, książę halickim i komesem komitatów górnowęgierskich, a jego syn Ścibor z Beckova - możnowładcą węgierskim, i jeden z nich mógł te rodziny przyjąć do rodu Ostoja.

Wyniki testów tych ww. innych osób, dopuszczają możliwość, że są oni potomkami jednej rodziny i to herbu Ostoja, gdyż rodzina Eugeniusza i Witolda twierdzi, że posiada dokumenty z tym herbem, a William wywodzi się ze szlachty oszmiańskiej najprawdopodobniej także herbu Ostoja. Celowe byłyby dalsze testy DNA, aby potwierdzić przynależność do jednej rodziny herbu Ostoja ww. osób i wyjaśnić pochodzenie Kazimierza Jerzego.

Wg posiadanych dokumentów i potwierdzonych informacji, jeden z potomków Wincentego przeniósł sie do z Okmieniszek na wileńszczyźnie do Olchówki z pow lidzkim co sugerowało, że być może druga linia poza mieszkającymi w Bohdanowszczyźnie. Z linii ww. Wincentego są m.in. Eugeniusz Raczko z Międzyrzecza, Witold Raczko z Gościcina i Vlad Racko z Wilna.

Mleczko przypuszczał, że do rodu Ostoja należeli także potomkowie Jana Raczko z Kibortyszek i jego syna Masia z wiłkomirskiego. Różnica haplogroup pomiędzy prawdopodobnymi potomkami Jana z Kibortyszek i/lub Pawła z Ruskowa z rodu Gozdawa (R1a1), a ww. Kazimierza Jerzego (I2a2) lub ww. Eugeniusza, Witolda, Vlada oraz Billa (N1c1) wyklucza jednak pokrewieństwo tych rodzin.

Niewiadomą jest informacja Niesieckiego i Uruskiego o rodzinie Raczko używającej przydomku Mosalski. Wiadomo, że Maryna (Maryanna) Raczkowiczówna herbu Łabędź, która odziedziczyła po nim część Raczek, wyszła ona za mąż za Grzegorza (Hrehoryka) Afanasowicza Mosalskiego herbu Ostoja, od których być może powstała rodzina Raczko-Mosalskich herbu Ostoja. Kasper Niesiecki w Herbarzu Polskim pisze o rodzinie Raczko Mosalski herbu Ostoja i dodaje, że NN żona Grzegorza Massalskiego (?) ... w ten dom wniosła dobra Raczki nazwane (http://books.google.pl/books?id=KltmAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q=raczko&f=false). Nie jest wyjaśnione czy chodzi o szlachcica Mosalskiego czy o kniazia Massalskiego herbu Masalski. Wg. wielu herbarzy była rodzina Mosalski herbu Ostoja, a Boniecki podaje w dziele "Poczet rodów w WKL ...", że Hrehoryk Afanasowicz Mosalski "... nie używał tytułu kniaziowskiego". Być może Hrehoryk nie był z rodu Massalski/Mosalski. Najprawdopodobniej Grzegorz (Hryhoryk) był synem Afanasowicza herbu Ostoja, a jego matka po śmierci męża wyszła za mąż za nieznanego kniazia z Mosalskich i dlatego używał on nazwisk Afanasowicz Mosalski. W PSB jest informacja, że jego ojciec Afanas był bojarem z pow. trockiego. Wiadomo, że był Afanas z woj. nowogrodzkiego, z synem Andrzejem Afanasowiczem, którzy jako sokolnicy uczestniczyli w spisie wojsk WKL w 1528 r. Nie wiadomo czy byli spokrewnieni z Hryhorykiem herbu Ostoja oraz rodziną piszącą się Affanasowicz herbu Bożawola, znaną od XVI wieku. Maryna miała z Grzegorzem (Hrehorykiem) synów Aleksandra i Łukasza Felicjana oraz córki Annę i Katarzynę, którzy podobno używali nazwiska Raczko-Mosalcy, a na pewno nie używali tytułu kniaziowskiego. Być może stąd są informacje Niesieckiego i Uruskiego, że rodzina Raczko używała przydomku Mosalski. Aleksander ufundował kościół w Rudominie który wybudowano w 1592 roku. Anna wyszła za mąż za Piotra Tryznę (syna kasztelana smoleńskiego) i oni mieli m.in. córkę Petronelę Tryzniankę. Petronela wyszła za mąż za Samuela Paca herbu Gozdawa, chorążego wielkiego litewskiego, a ich synem był Jan Samuel Pac, podstoli wielki litewski. Z linii męskiej jest znany wnuk Łukasza Felicjana, Piotr, który był elektorem Augusta II w 1709 r., ale brak informacji jakiego herbu używał on i kim byli jego potomkowie. Jeżeli to się potwierdzi to ta rodzina herbu Ostoja używająca nazwiska Raczko, w linii żeńskiej była z Raczkowiczów herbu Łabędź, a w linii męskiej - z Afanasowiczów Mosalskich herbu Ostoja.

O historii rodziny szlacheckiej Raczko herbu Ostoja można znaleźć więcej na stronie rodu Ostoja - http://ostoya.org/wiki/index.php?title=Raczko&ostoyawiki_wiki__session=mgur2hm8mk4qm63dm195ofce61

Dokumenty Ostoja

Zdjęcia i skany Ostoja

Drzewa genealogiczne Ostoja

Wykaz ostatnich znanych członków rodzin Raczko h. Ostoja

Drzewo genealogiczne rodzin Raczko herbu Ostoja