Rodzina Deszczyński herbu Ślepowron

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwaniaStrona główna Raczko

Przejście na stronę główną

Herb Slepowron.jpg


Historia rodziny

Stara rodzina szlachecka wywodząca się z ziemi kaliskiej w Wielkopolsce, która wg znanych herbarzy była herbu Ślepowron. Wg "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego w opracowaniu M.J. Minakowskiego (http://wielcy.pl/boniecki/pl/art/4/386.xml) gniazdem rodziny była Deszczna lub Deszczno obecnie Deszna w kaliskiem. Pierwsze znane osoby to Paszek, Bolek i Michał z Deszcznej w 1411 r. oraz Dobek Deszczyński z synem Grzegorzem (1414 r.) i Kiełcz (1416 r.), wspomniani w aktach kaliskich. Boniecki podaje także, że w 1579 r. dziedzicem Deszcznej był Wawrzyniec Deszczyński.

W "Tekach Dworzaczka" (http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html) znajdują się informacje dotyczące przodków z XVI/XVII wieku, w tym m.in. z lat:

- 1519/29 oraz 1530 - Jakub Dzierżek Deszczyński, dziedzic w Deszcznie,

- 1561 oraz 1567, 1570 i 1571 - Jan i Wawrzyniec Deszczyński sprzedali cz. wsi Deszczna i Szawłowice Kasprowi Miełaczewskiemu oraz Janowi Nadziejewskiemu,

- 1609 - Wojciech, syn Jana Deszczyńskiego, daje zapis Annie Trzebińskiej,

- 1645 i 1661 - Wespazjan, syn Andrzeja Deszczyńskiego, dziedzic części w Naczesławicach.

Potomkowie ww. w połowie XVIII wieku znaleźli się w innych regionach Korony RP (j.np. Wojciech Deszczyński z Kasek w gm. Baranów k/Grodziska Maz. oraz Tomasz Deszczyński z Węgrowa, na Mazowszu), a nawet w WKL (j.np. kompozytor Józef Deszczyński - ur. 1781 w Wilnie, zm. 1844, Horodyszcze k. Mińska oraz Ignacy, Stanisław i Wincenty Deszczyńscy z Wileńszczyzny z II poł. XVIII w.).

Wiadomo, że najwięcej żyjących osób z rodziny Deszczyński (ogółem ponad 400) mieszka w nw. miastach i powiatach: Końskie, Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Kętrzyn, Ustrzyki Dolne, Łódź, Żary i Węgrów, a w Poznaniu tylko kilka osób. Osoby mieszkające w Warszawie, Wysokim Mazowieckim i Węgrowie (ok. 80) są potomkami Tomasza i Jana, którzy zamieszkali w Węgrowie w XVIII wieku oraz zapewne Macieja z Warszawy, bliskiego krewnego ww. Tomasza i Jana lub Wojciecha z okolic Grodziska Maz. Natomiast osoby mieszkające w Końskich i okolicy (ok. 50) są potomkami Leona, który w I poł. XIX wieku mieszkał, tak jak i jego potomkowie, w Lipie w pow. koneckim.

Deszczyńscy z Węgrowa byli spowinowaceni z rodziną Raczko z Liwa, ale poprzez wspólne małżeństwa z rodzinami Kalata i Ufnal.


O historii potomków tej rodziny wywodzących się z Węgrowa i jego okolic napisane jest tutaj.


Dokumenty Deszczyński

Zdjęcia i skany Deszczyński

Drzewa genealogiczne Deszczyńskich