Rodzina Dowgird herbu Łabędź /Pomian

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną


Herb Łabędź.jpg
Herb Pomian.jpg

Historia rodziny

Stara rodzina bojarów litewskich wywodząca się w czasach przedhistorycznych z Południowych Bałtów i Ugrofinów. Pierwszy znany przodek nazwisku to Dowgird, potomek Roda, syna Jatowta, a Jatowt był wnukiem bojara Klausucia, w XIV wieku właściciela Wawerki (Wawierki, Wawiórki). Jatowt był bratem Tabuta, ojca Raczko Tabutowicza h. Łabędź. Rod Jatowtowicz miał syna Jana Dowgirda Rodowicza oraz wnuka Andruszkę Dowgirdowicza i prawnuka Michała Dowgirda.

Są dwie linie rodziny Dowgird – herbu Łabędź potomkowie ww. Michała i herbu Pomian potomkowie Stanisława, potomkowie drugiego syna Andruszki.

Ponadto znana jest nie spokrewniona rodzina Dowgird herbu Mogiła, wywodząca się od Zodeyki żyjącego w XIV wieku w WKL, który był także przodkiem Andruszkiewiczów, Billewiczów i Stankiewiczów, wszyscy także byli herbu Mogiła.

Dowgirdowie mieli wspólnych przodków z Raczko Tabutowiczami herbu Łabędź, jako potomkowie Klausucia.


O historii tej rodziny szlacheckiej z Podlasia w WKL, a po unii lubelskiej w Koronie napisane jest tutaj.


Dokumenty Dowgird