Rodzina Mleczko herbu Korczak/Doliwa

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną

Herb Korczak.jpg
Herb Doliwa.jpg

Historia rodziny

Stara rodzina szlachecka wywodząca się w czasach przedhistorycznych z Zachodnich Słowian. Pierwszy znany przodek to Grzymek Mleczko z Patkowicz herbu Korczak przybył na ziemię drohicką na Podlasiu w WKL w XIV wieku. Z rodziny Mleczko wywodzą się dwie rodziny Raczko - potomkowie syna Grzymka, Mikołaja Saczkowicza Mleczko (jego syn Rafał vel Raczko Saczkowicz z Puczyc), ale także potomkowie drugiego syna Grzymka, Stanisława Mleczko z Patkowicz (jego syn Rafał vel Raczko Mleczko z Czapli). Ta druga rodzina Raczko wygasła ze względu na brak męskiego potomka w drugim pokoleniu.


O historii tej rodziny szlacheckiej z Podlasia w WKL, a po unii lubelskiej w Koronie Królestwa Polskiego, napisane jest tutaj.Dokumenty Mleczko

Drzewo genealogiczne Mleczko