Rodzina Tysiewicz /Tusiewicz herbu Sas

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwaniaStrona główna Raczko

Przejście na stronę główną

Herb Sas Pruski.gif

Historia rodziny

Najstarsza znaleziona wzmianka dotyczy osoby o nazwisku Tyszewicz (znajduje się u A. Bonieckiego w „Herbarzu Polskim”) o następującej treści: „Kuźma Tyszewicz z Lubna, bojar pancerny zamku horodeckiego, otrzymał przed 1508 r. od księcia Iwana Jarosławowicza pozwolenie na adopcję syna i oddanie mu dóbr.” Są informacje, że Tyszewiczowie mieszkali w XVII wieku w Łosicach na Podlasiu. Występują także w XVIII wieku w wykazie szlachty orszańskiej i w wykazie szlachty Wołynia, Podola i Kijowszczyzny.

Pierwszą znaną osobą o podwójnym zapisie nazwiska Tyszewicz vel Tysiewicz był Samuel herbu Sas, który zmarł w 1732 r. i został pochowany u Bernardynów w Grodzisku Wlkp. jako protektor i syndyk.


Kolejne zmiany nazwiska mają miejsce u potomków Bernarda Tysiewicza vel Tosiewicza (1792-1841), syna Woyciecha Tysiewicza z Wąchocka, którego synem był Antoni Jakób Tosiewicz vel Tusiewicz, a wnukiem Stanisław Tusiewicz.

Tusiewicze są spowinowaceni z rodziną Raczko poprzez małżeństwo w 1937 r. Zygmunta Raczko, syna Wincentego z par. Liw, z Anielą Katarzyną Tusiewicz ze Skarżyska Kam., córką Stanisława.

O historii tej rodziny wywodzącej się prawdopodobnie ze szlachty herbu Sas napisane jest tutaj.


Zdjęcia i skany Tusiewicz

Dokumenty Tusiewicz

Drzewa genealogiczne Tusiewicz