Rodzina Tyszewicz /Tysiewicz /Tusiewicz herbu Sas

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną

Herb Sas Pruski.gif

Historia rodziny

Brak potwierdzonych informacji o tym, że rodziny Tyszewicz, Tysiewicz, Tosiewicz i Tusiewicz mają wspólnego przodka, ale różnice między ww. nazwiskami mogły występować w wyniku błędnych zapisów w aktach metrykalnych, zwłaszcza w XVIII/XIX w., a podobieństwo nazwisk sugeruje pokrewieństwo tych rodzin.

Najstarsza znaleziona wzmianka dotyczy osoby o nazwisku Tyszewicz (znajduje się u A. Bonieckiego w „Herbarzu Polskim”) o następującej treści: „Kuźma Tyszewicz z Lubna, bojar pancerny zamku horodeckiego, otrzymał przed 1508 r. od księcia Iwana Jarosławowicza pozwolenie na adopcję syna i oddanie mu dóbr.” Są informacje, że Tyszewiczowie mieszkali w XVII wieku w Łosicach na Podlasiu. Występują także w XVIII wieku w wykazie szlachty orszańskiej i w wykazie szlachty Wołynia, Podola i Kijowszczyzny.

Pierwszymi znanymi osobami które wg niektórych opracowań używały podwójnego zapisu nazwiska Tyszewicz vel Tysiewicz był Samuel herbu Sas i jego córka Joanna Marianna Antonina. Samuel zmarł w 1732 r. i został pochowany u Bernardynów w Grodzisku Wlkp. jako protektor i syndyk.

Jest informacja u Stanisława Kirkora (Legia Nadwiślańska 1808-1814. Oficyna Poetów i Malarzy. Londyn 1981) o Łukaszu Tysiewiczu, który został mianowany porucznikiem Legii Nadwiślańskiej w 1809 r. i jako porucznik przybył do Sedanu. Według źródeł francuskich Łukasz Tysiewicz był oficerem wojsk cesarskich od 1805 do 1815 r.

Kolejne zmiany nazwiska mają miejsce u Bernarda Tosiewicza vel Tysiewicza (1792-1841), który jako Tosiewicz zapisany jest w akcie zgonu w par. Wąchock, ale na grobie jest nazwisko jego żony jako Tysiewicz. Był on synem Woyciecha, a ojcem Antoniego Jakóba Tosiewicza, którego wnukiem m.in. był Stanisław Tusiewicz, który na początku XX wieku przeniósł się do Kamiennej (obecnie Skarżysko Kamienna).


Tusiewicze są spowinowaceni z rodziną Raczko poprzez małżeństwo w 1937 r. Zygmunta Raczko, syna Wincentego z par. Liw, z Anielą Katarzyną Tusiewicz ze Skarżyska Kam., córką ww. Stanisława.


O historii tej rodziny wywodzącej się prawdopodobnie ze szlachty herbu Sas napisane jest tutaj.


Zdjęcia i skany Tysiewicz/Tosiewicz/Tusiewicz

Dokumenty Tysiewicz/Tosiewicz/Tusiewicz

Drzewa genealogiczne Tusiewicz