Rodzina Zwoliński herbu Łada

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną

Herb Łada.svg.png

Historia rodziny

Wg herbarza Tadeusza Gajla szlacheckie rodziny Zwolińskich pieczętowały się herbami: Łada, Ogończyk lub Tępa Podkowa. Wg opracowania PTG pod redakcją Sł. Górzyńskiego "Szlachta polska" rodzina Józefa Zwolińskiego de Bedło (z Bedła lub Bedlna (?) herbu Łada była znana w I poł. XVIII w., a potwierdzała szlachectwo w 1853 i 1855 r.

Wg "Herby szlachty polskiej" Zbigniewa Leszczyca oraz "Herbarz polski" Kaspra Niesieckiego rodzina Zwoliński używała herbu Łada na podstawie nobilitacji w 1790 r. Wiadomo, że Andrzej Zwoliński herbu Łada, prawdopodobnie syn ww. Józefa de Bedło, był nobilitowany podczas Sejmu Wielkiego w 1790 r. i miał synów Wojciecha oraz Adama. Potomkiem Adama był Michał Antoni Zwoliński (ur. 28 grudnia 1846 r. w Warszawie, zm. 1912 r. tamże) – polski przemysłowiec, ludwisarz, współwłaściciel zakładów ludwisarskich "A. Zwoliński i S. Czerniewicz" w Pustelniku k. Warszawy (https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Zwoli%C5%84ski).

Wg "Genealogii Dynastycznej" znaną osobą ze szlacheckiej rodziny Zwoliński był także Józef Zwoliński (1796-1847) herbu Łada.


Brak jest potwierdzenia, że rodzina Zwolińskich spowinowacona z rodziną Raczko z okolic Kałuszyna była spokrewniona z ww. rodzinami herbu Łada, ale jest to w trakcie wyjaśniania.


Zwolińscy z okolic Kałuszyna są wielokrotnie spowinowaceni z rodziną Raczko z Patoka poprzez cztery małżeństwa: Władysława Zwolińskiego z Antoniną Raczko, Kazimierza Zwolińskiego z Bronisławą Raczko, Henryka Zwolińskiego z Honoratą Raczko i Wacława Raczko z Janiną Zwolińską. Spowinowacone rodziny Raczko i Zwoliński byli właścicielami młynów w Patoku, Osińskich i Stoczku Sinołęckim w pow. kałuszyńskim.


O historii tej rodziny wywodzącej się prawdopodobnie ze szlachty herbu Łada jest w opracowywaniututaj.


Zdjęcia i skany rodziny Zwoliński

Dokumenty Zwoliński

Drzewa genealogiczne Zwoliński