Rodzina Zwolinski herbu Łada

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Strona główna Raczko

Przejście na stronę główną

Herb Łada.svg.png

Historia rodziny

Wg herbarza Tadeusza Gajla szlacheckie rodziny Zwolińskich pieczętowały się herbami: Łada. Ogończyk lub Tępa Podkowa.

Pierwszą znaną osobą ze szlacheckiej rodziny Zwoliński wg "Genealogii Dynastycznej" był Józef Zwoliński (1796-1847) herbu Łada.

Brak jest potwierdzenia, że rodzina Zwolińskich spowinowacona z rodziną Raczko z Kałuszyna była szlachtą z ww. rodziny herbu Łada, ale jest to w trakcie wyjaśniania.


Zwolińscy z okolic Kałuszyna są spowinowaceni z rodziną Raczko poprzez trzy małżeństwa: Władysława Zwolińskiego z Antoniną Raczko z Patoka, Kazimierza Zwolińskiego z Bronisławą Raczko z Patoka i Wacława Raczko z Patoka z Janiną Zwolińską.


O historii tej rodziny wywodzącej się prawdopodobnie ze szlachty herbu Łada napisane jest tutaj.


Zdjęcia i skany rodziny Zwoliński

Dokumenty Zwoliński

Drzewa genealogiczne Zwoliński