Szczegółowy wykaz majątków będących własnością rodzin Raczko

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


BAKAŁARZEWO w pow. suwalskim - założone w I poł. XVI w. przez Mikołaja (Michnę) Raczkowicza na terenach nadanych jego ojcu Raczko Tabutowiczowi przez księcia litewskiego Zygmunta Kiejstutowicza i potwierdzonych w 1514 r. przywilejem króla Zygmunta Starego dla jego synów Mikołaja i Stanisława Raczkowiczów (właściciel Mikołaj (Michna), następnie jego syn Mikołaj Michnowicz Bakałarz i wnuk Mikołaj Bakalerowicz do połowy XVI w.)

BENEDYKTOWO RAKAŃSKIE k/Rudominy (właściciel Wincenty od ok. 1900 r., syn Aleksandra, do repatriacji w 1946 r.)

BENEDYKTOWO SZWAJCARSKIE k/Rudominy (właściciel Jan od ok. 1900 r. i jego syn Jan do repatriacji w 1946 r.)

BIAŁYSTOK początkowo wieś Bielszczany Stok założona przez WKL Giedymina (w królewszczyźnie przekazanej przez księcia Raczko Tabutowiczowi jako dzierżawcy królewskiemu, postawił on w połowie XV w. pierwszy drewniany dwór nazwany Białym Stokiem; włości te były dzierżawione przez Raczko Tabutowicza i jego potomków, aż do śmierci jego prawnuka Mikołaja Bakalerowicza, który nie miał potomstwa w linii męskiej; dobra białostockie przejęli w dzierżawę Wiesiołowscy, spowinowaceni z tą linią Raczkowiczów, którzy w II poł. XVI w. postawili murowany dwór renesansowy, a w I poł. XVII w. kościół murowany pod wezwaniem Wniebowstąpienia NMP; w II poł. XVII w. starostwo tykocińskie wraz z Białymstokiem król podarował za zasługi Stefanowi Czarnieckiemu, a jego córka Katarzyna wniosła te włości "w wianie" Janowi Klemensowi Branickiemu)

CHOBOTKI k/Knyszyna (właściciele bracia Karol i Teofil w latach 1908-1946, do lat 30-tych z braćmi Aleksandrem i Feliksem)

CHORĄŻYCE k/Troków (właściciel Józef od którego odkupił je Jerzy Igor w 1726 r. i odziedziczył syn Paweł)

CZUCHÓW k/Mielnika (właściciel Rafał Saczkowicz w XV w., jego syn Paweł i jego potomkowie do połowy XVIII w.)

GOLGIENISZKI k/Oszmiany (właściciel Andrzej w II poł. XVIII w. i jego potomkowie do końca XIX w.)

GRUSZEWO k/Poniewieża (właściciel Jan Rafałowicz w XVI w. i jego potomkowie do połowy XVII w.)

JANOWO k/Lidy (właściciel Alfons od połowy XIX w. i jego potomkowie do początków XX w.)

KIBORTYSZKI k/Rossieni na Żmudzi (właściciel Jan Rafałowicz, w XVI w. po ślubie z Kibortowiczówną, która wniosła w wianie jeden z majątków we wsi Kibortyszki, a inne majątki były dalej własnością rodziny Kibortowiczów, po nim jego potomkowie, aż do Jakuba w 1795 r.; było to gniazdo rodziny Jana Janowicza z linii żmudzko-litewskiej)

LASKOWO k/Ojgaroli (właściciel Jan Rafałowicz w XVI w. i jego potomkowie m.in. prawnuk Mikołaj w XVII w.)

MARCINKOWSZCZYZNA k/Rudominy (właściciel Józef od ok. 1900 r., syn Aleksandra, do repatriacji w 1946 r.)

MISZCZYNA k/Wiłkomierza na Żmudzi (właściciel Adam Wojciech od początku XVII w. i jego potomkowie do końca XVII w.)

MYSZKOWICE k/Mielnika (właściciel Paweł w XVI w. i syn Jan oraz potomkowie Jana do połowy XVIII w., ostatnimi właścicielami Myszkowic byli zapewne Wojciech i Adam, synowie Kazimierza, a ich spadkobiercy sprzedali Myszkowice (dobra Łysów) rodzinie Dobrzyńskich i prawdopodobnie zakupili majątki w innej części Podlasia; było to gniazdo rodzinne linii Jana z gałęzi podlaskiej)

OŻEBIELE k/Oszmany (właściciel Paweł od ok. 1900 r. i jego potomkowie do repatriacji w 1946 r.)

OKMIENISZKI k/Rudominy (właściciel Alexander od ok. 1850 r., syn Wincentego, oraz jego bracia i synowie do ok. 1900 r.)

OSIŃSKIE DOBRZANOWSKIE k/Kałuszyna (właściciel Kazimierz od 1911 r. i jego syn Piotr od 1936 do 1989 r.

PATOK k/Kałuszyna (właściciel Aleksander Tomasz przed 1871 r. i dotąd własność spadkobierców)

PAWŁOWSZCZYZNA k/Oran (właściciel Paweł, syn Jerzego Igora, od 1746 r.)

PODUBISE k/Ojgaroli (właściciel Jan Rafałowicz w XVI w. po ślubie z Kibortowiczówną, która wniosła w wianie jeden z majątków we wsi, m.in. inny majątek posiadał brat żony, Stanisław Szymko Kibortowicz, a po nim jego potomkowie m.in. prawnuk Mikołaj w XVII w.)

POŁONKA k/Wołkowyska (właściciel Piotr Strocewicz, w XV w., razem z żoną i synami ufundował we wsi kościół)

PUCZYCE k/Mielnika (właściciel Rafał Saczkowicz w XV w. i jego syn Jerzy w XVI w., w drugiej połowie XVI w. właścicielami Puczyc zostali Rokitniccy, po ślubie Róży, córki Jerzego, z Janem Rokitnickim)

RACZKI k/Bakałarzewa, założone w XVI w. przez Mikołaja i Stanisława Raczkowiczów (właściciel Stanisław i jego córka Maryna, która wniosła je "w wianie" Hrehorykowi Afanasowiczowi Mosalskiemu)

RACZKI WIELKIE w pow. oleckim (właściciel Marcin, potomek Pawła z Myszkowic, i jego potomkowie)

RACZKOWSZCZYZNA k/Oran (właściciel Paweł, syn Jerzego Igora, od 1746 r.)

RACZKUNY w pow. wilkiskim na Żmudzi w XVII w. majątki mieli m.in. Dawid, Hryhory, Kazimierz, Paweł i Stanisław.

RUSKÓW k/Mielnika (właściciel Rafał Saczkowicz w XV w., jego syn Paweł i potomkowie jego syna Stanisława, a ostatnim właścicielem z rodziny Raczko był Paweł w drugiej połowie XVIII w., potem właścicielami Ruskowa zostali Bądzyńscy, po ślubie Anny w 1750 r., córki Pawła, z Szymonem Karolem Bądzyńskim; było to gniazdo rodzinne linii Stanisława Bądzyńskiego z linii podlaskiej)

SIEWROKI (BOHDANOWSZCZYZNA) k/Lidy (właściciel Jan przed 1800 r. i jego potomkowie do końca XIX w.)

SKIBISZKI k/Rudominy (właściciel Julian od ok. 1900 r., syn Konstantego, i jego potomkowie)

TUROŚŃ k/Białegostoku (właściciel Jerzy Saczkowicz, który w 1515 r. założył tu siedzibę dworską i ufundował kościół, po jego śmierci dobra otrzymała jego córka Benigna i jej mąż Maciej Jundziłł)

UGIANY (ŁUKJANY) k/Ojgaroli (właściciel Jan Rafałowicz w XVI w. i jego potomkowie m.in. Mikołaj w XVII w.)

UZDA k/Mińska (właściciel Piotr Strocewicz, w XV w., po jego śmierci w 1450 r. te dobra otrzymała córka Piotra, Miłochna, razem z mężem Hlebem Wiażewiczem)

WIELBUTOWO k/Oszmiany (właściciel Stanisław, w połowie XIX w.)

ŻEBRIBOLE k/Połocka (właściciel Michał od początku XVIII w. i jego potomkowie do końca XVIII w.)