Wykaz wybranych osób z rodzin Raczko

Z Raczko
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Poniższy wykaz jest uzupełnionym przeniesieniem danych z witryny Ostoja Clan i znajdującej się tam strony rodziny Raczko (http://ostoya.org/wiki/index.php?title=Raczko)

Założyciele i pierwsi członkowie rodzin Raczko

Herb Gozdawa.jpg Herb Korczak.jpg Herb Łabędź.jpg Herb Ostoja ze smokiem.gif Herb Zaręba.jpg


W XV wieku znane były nie spokrewnione, chociaż czasem spowinowacone ze sobą, rodziny Raczko herbu Gozdawa, Korczak, Łabędź, Ostoja i Zaręba, w tym:

Akt unii w Horodle.jpg

Piotr Strocewicz Raczko(wicz) herbu Zaręba (ok. 1390- po 1450) z Połonki, starosta bielski w r. 1437-50; pierwsza znana osoba w tej rodzin o nazwisku Raczko lub Raczkowicz z rodu Zaręba, które wywodzi się od przezwiska ojca Raczko ze Stroczy.

Akt unii w Horodle.jpg

Raczko Tabutowicz herbu Łabędź (przed 1400 - przed 1463), wg Glinki potomek bojara litewskiego Klausucia; po nim odziedziczył dwory Dzitwy i Wawerki w pow. lidzkim oraz majątki Krzemienica i Strubnica w pow. wiłkomirskim, a z nadania wielkiego księcia litewskiego po 1437 r. był właścicielem puszczy nad rzeką Białą i dzierżawił tereny obecnego Białegostoku, które były królewszczyzną; pierwsza znana osoba w tej gałęzi rodzin z rodu Łabędź o imieniu Jakub (?) i przezwisku Raczko, którego potomkowie używali nazwiska Raczko lub Raczkowicz.

Mikołaj (Michna) Raczkowicz herbu Łabędź (przed 1420 - przed 1463), po ojcu właściciel Dzitwy, części Wawerki i Strubnicy oraz części puszczy nad rzeką Białą, przejął dzierżawę terenów obecnych okolic Białegostoku (poza Dojlidami); syn Raczko Tabutowicza.

Jundziłło Raczkowicz herbu Łabędź (ok. 1420 - po 1503), po teściu Raczko Tabutowiczu był właścicielem Krzemienicy i części Wawerki, a także Czapli i Liszek oraz części puszczy nad rzeką Białą 0oraz dzierżawił tereny obecnych Dojlid; prawdopodobnie nie był synem, a zięciem Raczko Tabutowicza, mężem jego córki Bohdany; jego potomkowie używali nazwiska Jundziłł.

Miłochna Anna Hlebowiczowa herbu Zaręba (zd. Raczkowiczówna) (1424 - po 1460); żona Hleba Wiażewicza h. Leliwa; córka Piotra Strocewicza Raczko(wicza).

Rafał vel Raczko Saczkowicz herbu Gozdawa z Puczyc (ok. 1430 - przed 1517), sędzia ziemski bielski (1470-1495), starosta mielnicki (1484-1495), syn Mikołaja (Michny) z Saczkowicz herbu Korczak i wnuk Grzymka Mleczko; przejął Puczyce po Grzymale Niemirze, prawdopodobnie jako "wiano" żony z Niemirowiczów herbu Gozdawa; wg Bystronia pierwsza znana osoba w tej rodziny z rodu Gozdawa o imieniu Rafał i przezwisku Raczko, które jako nazwisko przyjęli potomkowie.

Anastazya zd. Raczkowiczówna herbu Łabędź, prawdopodobnie córka Michała (Michny) Raczkowicza, wnuczka Raczko Tabutowicza, żona Rafała vel Raczko Saczkowicza z Puczyc herbu Gozdawa.

Rafał vel Raczko Saczkowicz Mleczko herbu Korczak z Czapli (ok. 1440 - ok. 1495), komornik sądowy drohicki (1482), zastępca starosty drohickiego (1480-1483), syn Stanisława Mleczko z Patkowicz herbu Korczak, wnuk Grzymka Mleczko; wg Bystronia druga w rodzinie wywodzącej się z Mleczków osoba o imieniu Rafał i przezwisku Raczko, ale ta rodzina Raczko wymarła w XVI w.

Pomnik Mikołaja Michnowicza Raczkowicza Bakałarza w Bakałarzewie..JPG

Mikołaj Michnowicz Raczkowicz (Bakałarz) herbu Łabędź z Białego Stoku (przed 1470 - po 1520), syn Mikołaja (Michny) Raczkowicza; scalił dobra białostockie i założył Bakałarzewo oraz z bratem Stanisławem także Dowspudę Raczkowską (Raczki); bakałarz UJ; dworzanin i pisarz króla Zygmunta I Starego.

Bartłomiej Saczkowicz Raczko herbu Gozdawa z Puczyc (ok. 1450 - po 1495), bakałarz Akademii Krakowskiej (1484-1493), kanonik katedralny wileński (1493-1495), syn Rafała vel Raczko z Puczyc.

Tablica fundatorów koscioła w Turośni w 1515 r.jpg

Jerzy Saczkowicz Raczko herbu Gozdawa z Puczyc (ok. 1460 - po 1533), sędzia ziemski bielski (1514-1533), właściciel Puczyc i Turośni, w Turośni ufundował kościół; sekretarz króla Zygmunta Starego I (od 1533), uczestniczył w spisie wojska 1528; z pow. mielnickiego w woj. podlaskim; syn Rafała vel Raczko z Puczyc.

Paweł Saczkowicz Raczko herbu Gozdawa (ok. 1470-przed 1531) - z Puczyc, właściciel Ruskowa, Myszkowic i Czuchowa, wojski ziemi bielskiej (1511-1524), uczestniczył w spisie wojska 1528; z pow. mielnickiego w woj. podlaskim; syn Rafała vel Raczko z Puczyc.

Jan Michnowicz Raczko herbu Gozdawa (?-po 1530), przeniósł się do majątku rodziny żony z Kibortowiczów, właściciel majątków Podubise, Ugiany i Kibortyszki na Żmudzi w Wielkim Księstwie Litewskim, uczestniczył w spisie wojska 1528; z pow. ejragolskiego w woj. żmudzkim; syn Rafała vel Raczko z Puczyc, ale częściej pisał się przy nazwisku jako Michnowicz, po dziadku Mikołaju (Michnie) z Saczkowicz herbu Korczak

Masio Raczko herbu Ostoja z wiłkomirskiego (ok. 1490), pierwsza znana osoba o nazwisku Raczko z rodu Ostoja, wg Mleczko był on synem Jana Raczko z Kibortyszek, którego ojcem był Rafał vel Raczko Saczkowicz, ale nie zostało to potwierdzone; prawdopodobnie był jednak synem bojara ze Żmudzi.

Martin Raczko/Raczkowicz (ur. przed 1500 r.); uczestniczył w spisie wojska WKL w 1528 r. z Wysokiego Dworu w pow. trockim; herbu Ostoja.

Akt unii lubelskiej.jpg

Stanisław Raczko herbu Gozdawa (?-po 1569) - dworzanin biskupa wileńskiego (1551), poseł na sejm lubelski (1569) gdzie przystawił pieczęć do aktu Unii Lubelskiej, właściciel Ruskowa i Czuchowa.

Maciej (Matwiej) Jundziłł herbu Łabędź (ok. 1500-po 1550) - marszałek litewski, wnuk Jundziłło Raczkowicza, mąż Benigny zd. Raczko herbu Gozdawa.

Benigna zd. Raczko herbu Gozdawa z Puczyc (ok. 1510 - po 1581), po śmierci brata Pawła, który odziedziczył Turośń po ojcu Jerzym, otrzymała Turośń i przekazała w testamencie synom.

Maryna zd. Raczkowiczówna herbu Łabędź (ok. 1510-?), córka Stanisława Raczkowicza, współzałożyciela Raczek; otrzymała w spadku Raczki nad Dowspudą w puszczy perstunskiej; jej mężem był Hrehoryk Afanasowicz Mosalski herbu Ostoja, m.in. podsędek i sędzia ziemi grodzkiej; rodzina Raczko Mosalski herbu Ostoja wymieniana przez Niesieckiego i Uruskiego, to prawdopodobnie pierwsi potomkowie Hrehoryka i Maryny.


Rodzina Raczko z Podlasia i Żmudzi herbu Gozdawa

Herb Gozdawa.jpg
Linia z Ruskowa

Jan Raczko (?-po 1598) - poseł ziemi podlaskiej na sejm walny 1597.

Adam Raczko (?-1638) - sędzia ziemski mielnicki, poseł na sejm elekcyjny 1632.

Woyciech Raczko (?-po 1672) - skarbnik mielnicki, poseł na sejm elekcyjny 1632.

Tablica na kościele w Ruskowie.jpg

Adam Raczko (ok. 1620-po 1697) - skarbnik i miecznik mielnicki, poseł na sejm elekcyjny 1697; wybudował w Ruskowie (1646-62) kościół pw. NMP.

Andrzej Raczko z Ruskowa - poseł na sejm elekcyjny 1705.

Kazimierz Raczko (?-1716) - wojski mielnicki (1711-1716).

Antoni Raczko (?-1734) - łowczy mielnicki.

Paweł Raczko (?-1737) - skarbnik mielnicki (1714), wojski drohicki (1722), ostatni z rodziny właściciel majątku Rusków.

Stanisław Raczko z Wielunia (?-po 1740) - miecznik wieluński; prawdopodobnie przodek linii Raczkiewicz mieszkającej w Wielkopolsce.

Franciszek Raczko (?-po 1764) - podkomorzy zakroczymski, poseł ziemi nurskiej na sejm elekcyjny 1764.

Konstanty Raczko (1722-?) - z Wąsewa w ziemi łomżyńskiej.

Józef Raczko*/ (1811-?) - ze Starej Wsi w par. korytnickiej. pow. Węgrów.

 */ brak dokumentu potwierdzenia szlachectwa


Linia z Myszkowic

Jan Raczko (?-po 1545) - właściciel Myszkowic i Dębowa.

Melchior Raczko (1545-?) - właściciel Myszkowic.

Andrzej Raczko (1580-?) - właściciel Myszkowic.

Tomasz Raczko (ok.; 1590-?) - z ziemi pińczowskiej, prawdopodobnie przodek linii Raczko mieszkającej obecnie w Małopolsce i Śląsku.

Adam Raczko (1640-?) - z ziemi czerskiej.

Wojciech Raczko (?-1695) - skarbnik mielnicki (1688-1695), współwłaściciel Myszkowic.

Adam Raczko (?-przed 1728) - skarbnik mielnicki (1695-1700), ostatni z rodziny właściciel majątku Myszkowice, prawdopodobnie przodek linii Raczkiewicz mieszkającej na Lubelszczyźnie.

Józef Raczko*/ (1830-?) - z Trzebiesławic na ziemi krakowskiej.

Feliks Raczko*/ (?-po 1938) - współwłaściciel folwarku Chobotki w pow. monieckim (1908-1938).

Bronisław Raczko*/ (1902-1981) - z Kujbied.

Stanisława Aramowicz-Hackiewicz*/ (zd. Raczko)*/ (1937-2007) - z Chobotek, mieszkała w Łomży.

 */ brak dokumentu potwierdzenia szlachectwa


Linia z Kibortyszek

Jan Janowicz Raczko - z Kibortyszek, właściciel majątków Kibortyszki oraz Ugiany i Podubise; syn Jana Michnowicza Raczko.

Stanisław Janowicz Raczko (?-1586) - z Kibortyszek, współwłaściciel majątku Kibortyszki z bratem Szymonem oraz Ugian (Łukjan) i Podubis.

Stanisław Stanisławowicz Raczko (ok. 1550-?) - z Kibortyszek, właściciel majątku Kibortyszki.

Paweł Stanisławowicz Raczko (?-1612) - właściciel na Ugianach (Łukjanach), wojski drohicki (1592-1612).

Mikołaj Raczko (?-po 1621) - właściciel na Ugianach (Łukjanach), Laskowie i Gruszewie.

Władysław Raczko (?-po 1669) - z Kibortyszek, poseł ziemi żmudzkiej na sejm elekcyjny 1669, właściciel majątku Kibortyszki.

Michał Raczko (ok. 1620-?) - z Kibortyszek, brat Władysława, posła ziemi żmudzkiej, właściciel majątku Kibortyszki.

Melchior Raczkowski (ok. 1620-?), brat Władysława, posła ziemi żmudzkiej, wg Uruskiego potwierdzone szlachectwo herbu Gozdawa jego i jego potomków w gub. kowieńskiej w 1836 r.

Antoni Raczko - z Kibortyszek, poseł ziemi żmudzkiej na sejm konwokacyjny 1764; jego córki zapisane jako Magdalena Raczkowicz i Teresa Raczkiewicz.

Jakub Raczko (po 1738-1797) - z Kibortyszek, poseł ziemi żmudzkiej na sejm konwokacyjny 1764, z ojcem Antonim ostatni z męskiej linii rodziny współwłaściciele majątku Kibortyszki, przed III rozbiorem RP przeniósł się z rodziną do Liwa k/Węgrowa; prawnuk Michała z Kibortyszek.

Grzegorz Raczko */ (1766-1836) - z Kibortyszek, od 1795 r. w Liwie w pow. węgrowskim; syn Jakuba z Kibortyszek.

Marcin Raczko*/ (przed 1810-?) - przeniósł się z Liwa do Stoczka Węgr., syn Grzegorza, wnuk Jakuba z Kibortyszek.

Piotr Raczko senior.jpg

Piotr Raczko*/ (1837-1920) - z Popowa (Popielowa), par. Liw; wnuk Grzegorza z Liwa.Aleksander Tomasz Raczko*/ (1845-1921) - z Liwa, przeniósł się z Liwa do kolonii Patok k/Kałuszyna, gdzie na zakupionej ziemi odbudował dom o charakterze dworu z młynem, on i jego syn Kazimierz oraz zięć Kazimierza (Kazimierz Zwoliński) byli właścicielami młynów; wnuk Grzegorza z Liwa.

Julian Raczko.jpg

Julian Raczko*/ (1848-1924) - z Liwa, był właścicielem browaru w Skrzekach k/Kałuszyna; wnuk Grzegorza z Liwa.


Kazimierz Raczko (1871-1936) z żoną Klarą.jpg

Kazimierz Raczko*/ (1871-1936) - z Patoka, kupił gospodarstwo we wsi Osińskie k/Żeliszewa z młynem wodnym, zabudowania gruntownie wyremontował (1912-1913) i młyn unowocześnił, po I wojnie światowej odbudował spalone zabudowania, łącznie z młynem (1918-1922); syn Aleksandra T. z Patoka.

Wincenty Raczko*/ (1874-1939) - z Sokołowa Podlaskiego, jego bracia i jeden z synów omyłkowo zapisani w aktach metrykalnych jako Radźko, zginął w czasie obrony Warszawy 9 września 1939 r.; wnuk Marcina ze Stoczka Węgr.

;

Wincenty Raczko*/ (1875-1959), z Popielowa par. Liw; prawnuk Grzegorza, syna Jakuba z Kibortyszek.Zenon Radźko*/ (1885-?) - ze Stoczka Węgr., mieszkał w Sokołowie Podl.; brat Wincentego z Sokołowa Podl., wnuk Marcina ze Stoczka Węgr.

Jan Raczko (Raćko)*/ (1890-?), ze Stoczka Węgr., właściciel młyna, początkowo zapisany w aktach metrykalnych jako Raćko (jak ojciec), uzyskał decyzję sądu o przywróceniu nazwiska Raczko (1928); prawnuk Marcina ze Stoczka Węgr.

Mieczysław Raczko*/ (1913-1989), z Warszawy, abs. Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości; wnuk Juliana z Kałuszyna.

Mieczysław Raczko*/ (1914-1977), z Warszawy, płk. WP, z-ca k-ka Studium Wojskowego Politechniki Warszawskiej (do 1957) i z-ca k-ka Studium Wojskowego Akademii Medycznej w Warszawie (od 1957); syn Romana, brata Wincentego z Popielowa.

Wacław Teodor Raczko.jpg

Wacław Teodor Raczko*/ (1927-1990), z Warszawy, pracował w BRH przy Ambasadzie PRL w Moskwie (do 1979) i w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (od 1979), zebrał bogate dane na temat rodziny Raczko w części zaczynającej się od Piotra z Popowa; wnuk Piotra z Popowa.

Stanisław Radźko*/ (1936-2011), z Warszawy; wnuk Wincentego Raczko z Sokołowa Podl.

Robert 2010.jpg

Robert Sławomir Raczko */ (1961 - 2011) - mgr inż., absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej; syn Waldemara i Marii Raczko; miał duży udział w początkowej informatyzacji danych dotyczących osób z rodzin Raczko w formie drzewa genealogicznego.


 */ brak dokumentu potwierdzenia szlachectwa


Rodzina Raczko/Raczkowicz z Podlasia i WKL herbu Łabędź

Herb Łabędź.jpg
Januszko Raczkowicz (po 1470-po 1528), bakałarz UJ; dworzanin królewski (1523-1528), uczestniczył w spisie wojska WKL w 1528 r. z pow. memezskiego w woj. wileńskim; syn Mikołaja (Michny) Raczkowicza

Mikołaj Raczkowicz (ok. 1490-po 1541), z bratankiem Hrehorym sprzedał w 1541 r. dworzec trokinicki; syn Januszki Raczkowicza

Stanisław' Raczko (ok. 1580), właściciel Uzumiedzia i Raczkunów w pow. wilkiskim

Ignacy Raczko (1749-po 1795), właściciel majątku Siewroki, folwark Bohdanowszczyzna, par. Wawiórka

Jan Raczko (1792-?), folwark Bohdanowszczyzna, par. Wawiórka (Wawerka), pow. lidzki, potwierdzenie szlachectwa w ziemi lidzkiej w 1842 r.

Jan Raczko */ (ok. 1900 -?), repatriowany z Olchówki, par. Wawerka do Platkownicy k/Broku

Stanisław Raczko */ (1907-1990), pozostał w Olchówce, par. Wawerka

Władysław Raczko */ (ok. 1910-1983), repatriowany z Olchówki, par. Wawerka do Boleslawca

Mieczysław Raczko.jpg

Mieczysław Raczko*/ (1922-2000), z Olchówki k/Wawierki, przymusowy robotnik w Niemczech (1942-1945); wnuk Ludwika z par. Wawierka.

 */ brak dokumentu potwierdzenia szlachectwa


Rodzina Raczko z Połocka w WKL herbu Zaręba

Herb Zaręba.jpg
Powołanie Michała 1-NIAB LA 1734 1 17-1 196d pop.jpg

Michał Raczko (?-1754) - łowczy połocki (1724), właściciel majątku Żebrybole (?) w pow. połockim.Dementij Raczko (1797-?) - z pow. drysskiego, gub. witebska; potwierdzenie szlachectwa w 1858 r.

Ksawery Raczko (1812-?) - z powiatu dynaburgskiego, gub. witebska; w wykazie szlachty gub. witebskiej z 1863 r..

Ludwik Raczko (1818-?) - z Rosicy w pow. dryssieńskim, gub. witebska; potwierdzenie szlachectwa w 1870 r.

Józef Raczko*/ (1831-?) - z Saryi w w pow. dryssieńskim, gub. witebska.

Władysław Raczko (1892-1937), pochodził ze Stelmak, gub. witebska; potwierdzenie szlachectwa w 1905 r.; mieszkał w Leningradzie, aresztowany przez NKWD, skazany i rozstrzelany.

Włodzimierz Raczko*/ (1903-1938), z Rygi, w 1938 aresztowany przez KGB jako szpieg polskiego wywiadu i rozstrzelany, w 1957 rehabilitowany, wnuk Ludwika z Rosicy.

Andrzej Raczko*/ (1906-1983), abs. Akademii Rolniczej Sankt Petersburg, agronom w folw. Subacze pow. wołkowyski; wnuk Józefa z Saryi w pow. drysskim.

 */ brak dokumentu potwierdzenia szlachectwa


Współcześnie żyjący niektórzy członkowie powyżej opisanych rodzin */

Jan Tadeusz Raczko (1932), z Warszawy, abs. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, Politechnika Warszawska, starszy wykładowca technologii budowy samochodów na Wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej (1966-1982), główny technolog i dyrektor techniczny FSO w Warszawie (1982-1989), dyrektor Zakładu Produkcji Zespołów Podwozia w oddziale FSO (1990-1995), zebrał bogate dane na temat rodziny Raczko w części zaczynającej się od Aleksandra T. z Patoka, jest głównym organizatorem cyklicznych zjazdów rodziny Raczko; prawnuk Aleksandra T. z Patoka; wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do rodziny z rodu Gozdawa.

• Sabina Abramowicz, ze Stoczka Sinołęckiego, mieszka w Warszawie, współorganizator zjazdów rodzinnych; córka Bronisławy zd. Raczko, córki Kazimierza z Osińskich.

Julian Henryk Raczko (1936), z Warszawy, prof. dr hab., prodziekan Wydziału Grafiki w ASP w Warszawie (1996-1999), artysta malarz, łączony z nurtem geometrycznym, rysownik, grafik, autor wielu działań efemerycznych, prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, Fyns Kunstmuseum w Odensee, Muzeum w Bochum, National Galery of Art. w Waszyngtonie i Mussee du Petit Format w Belgii; prawnuk Aleksandra T. z Patoka.

Waldemar Piotr Raczko (1938), z Warszawy, abs. Wydziału Sprzętu Mechanicznego na Politechnice Warszawskiej, dr nauk techn., docent kontr. i dyrektor Instytutu Maszyn Spożywczych w Warszawie (1983-1991 i 1993-1999), administrator strony rodziny Raczko w witrynie Ostoya Clan oraz niniejszej strony rodzin Raczko; wnuk Wincentego z Popielowa; wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do rodziny z rodu Gozdawa.

• Tadeusz Włodek (1940), z Patoka, gospodarz w Patoku; wnuk Franciszki zd. Raczko, córki Aleksandra T. z Patoka.

• Eliza Wrocławska, z Warszawy, abs. Wydziału Elektrycznego, Politechnika Warszawska, mieszka w Warszawie, zebrała bogate dane na temat rodziny Raczko w części zaczynającej się od Aleksandra T. z Patoka i jego córek, współorganizatorka zjazdów rodziny Raczko; wnuczka Władysławy, córki Aleksandra T. z Patoka.

• Urszula Kuźniarska, z Warszawy, abs. Wydziału Framacji Akademii Medycznej, Warszawa; wnuczka Władysławy, córki Aleksandra T. z Patoka.

• Gabryela Anna Barańska, z Warszawy, abs. Wydziału Farmacji Akademii Medycznej, Warszawa; wnuczka Władysławy, córki Aleksandra T. z Patoka.

• Marcin Andrzej Kwast (1948), z Warszawy, dr nauk przyrodn., syn Jadwigi zd. Raczko, wnuczki Juliana z Kałuszyna.

• Zbigniew Pawlukowski (1948), z Mrozów k/Kałuszyna, abs. Pomaturalnego Studium Ekonomiki i Zarządzania w Siedlcach, zebrał dane na temat rodziny Raczko w części zaczynającej się od pradziadka Juliana; syn Stefanii zd. Raczko, wnuczki Juliana z Kałuszyna.

• Michał Raczko (1949), abs. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, Politechnika Warszawska, mieszka w Rudce gm. Mrozy k/Kałuszyna; syn Zygmunta, wnuka Juliana z Kałuszyna.

• Renata Przeździecka (zd. Raczko), z Ostrów Maz., abs. Państwowej Szkoły Medycznej Techników Analityki, Białystok, mieszka Warszawa; wnuczka Jana ze Stoczka Węgr.

• Krzysztof Abramowicz (1953), z Warszawy, abs. Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, Politechnika Warszawska, mieszka w Warszawie, współorganizator zjazdów rodzinnych; syn Sabiny Abramowicz, wnuczki Kazimierza z Osińskich.

• Maciej Raczko (1953), z Milanówka k/W-wy, współwłaściciel firmy ABR SC i MILANTEX SJ, ale jego hobby to dom i gotowanie (http://www.ewaiwnetrze.pl/wpis_123_nieustajace_wakacje.php); wnuk Franciszka, syna Piotra z Popowa (obecnie Popielów); wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do rodziny z rodu Gozdawa.

• Anna Raczko-Kłos, z Popielowa, razem z bratem Wiesławem są ostatnimi osobami noszącymi nazwisko Raczko w Popielowie, gnieździe rodziny braci Piotra i Stanisława; wnuczka Franciszka, syna Piotra z Popowa (obecie Popielów).

• Barbara Pasterz (zd. Raczko), z Wrocławia, abs. Technikum Chemicznego, Warszawa, mieszka Warszawa, wnuczka Wincentego z Popielowa.

• Ewa Kotecka-Komoń, abs. Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, Warszawa, mieszka Siedlce; wnuczka Wandy zd. Raczko, córki Aleksandra T. z Patoka.

• Ewa Zwolińska-Sott, z Warszawy, abs. Wydziału Farmacji Akademii Medycznej, Warszawa, współorganizatorka zjazdów rodzinnych; córka Emilii zd. Raczko, córki Kazimierza z Osińskich.

• Henryk Witold Komoń (1960), abs. Akademii Medycznej, Lublin, dr nauk med., ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach (od 2003), mieszka Siedlce; wnuk Wandy zd. Raczko, córki Aleksandra T. z Patoka.

• Jerzy Tadeusz Raczko (1960), z Warszawy, dr hab., docent i dyrektor Zakładu Doświadczalnego CHEMIPAN w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (od 1999); potomek Jakuba z Kibortyszek i Aleksandra T. z Patoka.

• Robert Aleksander Raczko (1961), z Warszawy, abs. Wydziału Budownictwa Wodnego, Politechnika Warszawska, dyrektor Pionu w MOSTOSTAL w W-wie, właściciel działki na terenie dawnego gospodarstwa z młynem Kazimierza z Osińskich, mieszka Warszawa, syn Jana Tadeusza.

• Dariusz Piotr Raczko [1] (1966), z Warszawy, studiował na Wydziale Geografii, Uniwersytet Warszawski, pierwszy redaktor naczelny (1999-2006) polskiego wydania National Geographic, mieszka Góra Kalwaria k/W-wy; syn Waldemara P. z Warszawy.

Magda Raczko [2], (1967), z Warszawy, abs. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, artystka malarz i poetka; córka prof. Juliana Henryka.

• Anna Sieczko, ze Stoczka Łukowskigo, abs. SGGW-AR w Warszawie, dr nauk rolniczych w SGGW-AR; wnuczka Emilii zd. Raczko, córki Kazimierza z Osińskich.

• Iwona Biernacka, z Siedlec, dr nauk chem. w Akademii Podlaskiej w Siedlcach; prawnuczka Wandy zd. Raczko, córki Aleksandra T. z Patoka.

• Joanna Raczko-Kokoszkiewicz [3], z Łodzi, abs. Wydziału Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, mieszka Łódź; prawnuczka Kazimierza w Osińskich.

• Rafał Raczko [4] (1976), ze Stoczka Węgr., abs. Politechnika Warszawska, dr nauk techn. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, mieszka Warszawa; wnuk Jana (Raczko/Raćko) ze Stoczka Węgr.; przekazał informacje o przodkach z Sokołowa Węgrowskiego; zainstalował w internecie niniejszą stronę rodzin Raczko.

• Patrycja Raczko-Fabisiak [5] (1978), z Milanówka, abs. Wydziału Iberystyki, Uniwersytet Warszawski; córka Macieja z Milanówka k/W-wy; przekazała uzupełniające informacje o potomkach Franciszka, syna Piotra z Popielowa.

• Anna Maria Łasica (zd. Raczko), z Warszawy, dr nauk biolog. w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; prawnuczka Romana, brata Wincentego z Popielowa.

• Wiesław Lewoc, absolwent PWST we Wrocławiu; dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; w linii żeńskiej potomek Marcina z Siewrók, potomka Januszki Raczkowicza.

Julia Anna Raczko (1985), abs. SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego; mieszka w Brisbane w Australii, podróżniczka-amatorka, blogerka-marzycielka, autorka bloga [6]; córka Macieja z Milanówka k/W-wy.

• Gatis Racko, z Rygi, abs. RTU Ryga, mieszka Ryga; potomek Ksawerego z powiatu dynaburgskiego, potomka Michała Raczko z połockiego; przekazał materiały nt. przodków pochowanych w Skaista w pow. dynaburskim na Łotwie.

• Konstantin Rachko [7] (1979), z Krasnogorska, abs. Krasnogorskaja Sredniaja Szkola i Moscow Aviation Institute, mieszka w Moskwie; prawnuk Władysława z Stelmak, potomka Dementija Raczko; wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do rodziny z rodu Zaręba.

• Vadim Raczko [8] (1983), z Grodna, abs. Belarusian College of Business and Law, studiował na Yanka Kupala State University of Grodno [9], mieszka Mińsk, Białoruś; wnuk Andrzeja z Subaczy, potomka Dementija Raczko; wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do rodziny z rodu Zaręba.


Rodzina Raczko z guberni WKL herbu Ostoja

Herb Ostoja.jpg


Martin Raczkiewicz (ok. 1500-?) - uczestniczył w spisie wojska WKL w 1528 r. z Wysokiego Dworu (Aukštadvaris) w pow. trockim.

Łukasz Felicjan Raczko Mosalski (ok. 1560-?) - odziedziczył po rodzicach Rudomino (po ojcu) i Raczki (po matce); syn Hrehoryka Afanasowicza Mosalskiego i Maryny zd. Raczkowiczównej, od niego wywodzą się Mosalscy herbu Ostoja.

Wywód szlachectwa Józefa Raczko herbu Ostoja - 1795.jpg

Adam Wojciech Raczko (ok.1580-1614) - z Miszczyny w pow. wiłkomirskim, wywód szlachectwa w 1795 r., zapisany wraz z potomkami jako szlachta herbu Ostoja; syn Jana z wiłkomirskiego, prawdopodobnie wnuk Masia.


Wywód szlachectwa Raczko herbu Ostoja 1a - 1804.jpg

Siemion (Szymon) Raczko (ok.1600-?) - potwierdził szlachectwo na sejmiku w 1636 r., wywód szlachectwa jego i jego potomków w 1804 r. jako szlachty herbu Ostoja; wnuk Piotra z pow. wiłkomirskiego, prawdopodobnie prawnuk Masia.


Stefan Raczko (przed 1600-?), przeniósł się do gub. wileńskiej; prawdopodobnie wnuk Martina z Wysokiego Dworu.

Wywód szlachectwa Andrzeja Raczko herbu Ostoja i jego potomków - 1856.jpg

Andrzej Raczko (ok.1615- ?) - z Miszczyny w pow. wiłkomirskim, wywód szlachectwa w 1795 r., ponadto zapisany wraz z potomkami w księgach szlachty WKL w 1856 r. jako szlachty herbu Ostoja; syn Adama Wojciecha.


Piotr Mosalski (ok. 1640-po 1710), starościc augustowski, łowczy trocki, poseł z woj. trockiego na sejm elekcyjny Augusta II; wnuk Łukasza Felicjana Raczko Mosalskiego.

Stanisław Raczko (?- po 1716), z Olecka (Margrabowa) k/Augustowa, przeniósł się z gub. wileńskiej do Prus Książęcych.

Jerzy Szymonowicz Raczko (?-przed 1746), właściciel majątku Chorążyce w powiecie trockim, który nabył od krewnego z tej linii Józefa Raczko, syna Jerzego (1720); prawnuk Szymona (Siemiona).

Maciej Raczko wpisany do ksiąg szlachty gubernii wileńskiej w 1854 r. razem z synami i wnukami.

Jakub Raczko (?-po 1753), z Chorążyc, wspólnie z bratem i siostrą nabyli majątek Raczkowszczyzna w powiecie trockim oraz odziedziczyli Chorążyce po ojcu Jerzym Szymonowiczu (1746).

Wincenty Raczko (ok. 1700-?), wg Uruskiego wpisany do ksiag szlachty gub. wilenskiej w 1851 r. z potomkami: Andrzejem, Józefem i Romualdem Eaczkowiczami.

Marcin Reczka*/ (1717-?), z Pucka (Putzig), w Prusach Książęcych.

Michał Raczko (?-po 1778), ze Stokliszek k/Olity w gub wileńskiej; wnuk Macieja.

Józef Raczko (1748-?), z Ruszczyc, pow. wilejski w gub. wileńskiej.

Andrzej Raczko (ok. 1760-przed 1838) - właściciel majątku w Golginiszkach w powiecie oszmiańskim.

Wincenty Matwiej Raczko (1762-1836), przeniósł się z powiatu trockiego do szawelskiego.

Jan Radzko*/ (1766-po 1812), z Bargłowa w powiecie augustowskim.

Wincenty Raczko (?-przed 1851), z synami właściciel majątku w Okmieniszkach, par. Rudomina, pow. wileński; potwierdzenie szlachectwa jego synów w 1850 r.

Wincenty Raczkiewicz*/, w 1850 r. właściciel Michałowsczyzny i Skirdzin w pow. oszmiańskim; po powstaniu styczniowym zesłany na Sybir

Ignacy Bonifacy Raczko (1826-po 1906) - właściciel majątku Ożobiele (Raczki) w pow. oszmiańskim; wnuk Andrzeja z Golginiszek; potwierdzenie szlachectwa jego i jego syna Pawła w 1849 i 1850 r..

Alfons Raczko (1849-po 1909) - z Wielbutowa, właściciel folwarku Janowo k/Żupran w pow. oszmiańskim; prawnuk Andrzeja z Golginiszek.

Julian Raczko (1861-po 1914), z Okmieniszek, właściciel majątku w Skibiszkach, par. Rudomina.

Wincenty Raczko (1861-1955), z Okmieniszek, właściciel majątku w Benedyktowie Rakańskim, par. Rudomina, po repatriacji (1946) zamieszkał z rodziną w Jachcicach, obecnie dzielnica Bydgoszczy.

Józef Raczko (1874-po 1920), z Okmieniszek, właściciel majątku w Marcinkowszczyźnie, par. Rudomina.

Ignacy Raczko*/, z Grucy, par. Rudamina, wnuk Wincentego z Okmieniszek.

Jan Raczko (1874-przed 1945), z Okmieniszek, właściciel majątku w Benedyktowie Szwajcarskim, par. Rudomina; wnuk Wincentego z Okmieniszek.

Ludwik Raczko*/ (1880-?), parafia Wawierka w pow. lidzkim; prawnuk Jana z Siewroków.

Stanisław (Stanley) Raczko*/ (1893-?), z Janowa k/Żupran w pow. oszmiańskim, wyemigrował do USA przed 1912, obywatelstwo USA razem z rodziną w 1920, mieszkał w Toledo, Lucas, OH; syn Alfonsa z Janowa.

Jan i Jadwiga Raczko.jpg

Jan Raczko (1911-1997), z Benedyktowa Szw., po ojcu Janie właściciel majątku w Benedyktowie Szw., par. Rudomina, po repatriacji (1946) zamieszkał z rodziną w Wejherowie.


Leonard Raczko*/ (1914-1975), ze Skubiszek, jeniec wojenny (1939-1941); syn Juliana ze Skibiszek.

William Raczko.jpg

William Raczko*/ (1920-1981), z Ohio, USA, abs. Toledo University, nauczyciel i artysta malarz, mieszkał w Cincinnati, USA; syn Stanisława (Stanley'a) z Toledo.

Michael Raczko portret.jpg

Michael F. Raczko */ (1948-2012), z Toledo OH, abs. Whitmer High School, mieszkał Swanton OH, USA; wnuk Stanisława (Stanley'a) z Janowa.

 */ brak dokumentu potwierdzenia szlachectwa


Współcześnie żyjący niektórzy członkowie tej rodziny */

• Zbigniew Jan Raczko (1941), z Benedyktowa, mieszka w Rumii; syn Jana z Benedyktowa Szw.

• Alicja Raczko, z Gdańska, mieszka z mężem i dziećmi w Szwecji, w Stockholmie; córka Polikarpa, syna Wincentego z Benedyktowa.

• Witold Raczko (1949), z Olsztyna, mieszka Gościcino k/Wejherowa; wnuk Józefa z Marcinkowszczyzny; wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do tej rodziny.

• Romuald Wróblewski, z Marcinkowszczyzny, abs. Wydziału Histrorii Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych (historia), mieszka Wilno (od 2009?); syn Stefanii zd. Raczko, córki Józefa z Marcinkowszczyzny.

• Teresa Pauluska (zd. Raczko), z pow. oszmiańskiego, mieszka w Dobiele na Łotwie; córka Antoniego, prawnuka Alfonsa z Janowa.

• Andrzej Raczko [10] (1953), z Kutna, abs. Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk ekonomicznych, minister finansów w rządach Leszka Millera i Marka Belki, od 2010 członek zarządu Narodowego Banku Polskiego; prawnuk Ignacego Bonifacego z Ożobiele.

• Eugeniusz Raczko (1959), z Wejherowa, abs. Akademii Medycznej w Gdańsku, mieszka Międzyrzecz; syn Jana z Benedyktowa Szw.; wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do tej rodziny.

• Elżbieta Zujewska, z Łodzi, abs. Wydziału Fizyki, Uniwersytet Łódzki, dr nauk fizycznych w UŁ, mieszka Łódź; córka Jadwigi zd. Raczko, córki Wincentego z Benedyktowa.

• Marcin Ryszard Hintz [11] (1968), biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (od 2010), ks. dr hab., profesor nadzw. i kierownik Katedry w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (od 2008); syn Zofii zd. Raczko, wnuczki Józefa z Marcinkowszczyzny.

• Larysa Raczko-Jankuviene z Wilna, zebrała informacje o najbliższej rodzinie oraz przeprowadziła kwerendę w Archiwum w Wilnie i przekazała ponad sto skanów dokumentów; wnuczka Michała Raczko z oszmiańskiego (1894-1956).

• Scott Raczko (1971), z Waszyngtonu, znany trener lekkoatletyczny, m.in. był trenerem rekordzisty USA na 1 milę, Allana Webba; syn Williama (Billa) Edwarda Raczko z Toledo, wnuka Stanisława (Stanleya) z Janowa; jego ojciec William (Bill) wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do tej rodziny.

• Ewa Woźniak-Tumiłowicz (1972) z Bydgoszczy, abs. Zarządzanie i Marketing w Organizacji Gospodarczej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy; praprawnuczka w linii żeńskiej Wincentego, wnuka Wincentego z Okmieniszek, a córka Henryka Tumiłowicza, którego przodkowie byli z rodu Ostoja.

• Vladimir (Vlad) Raczko (1979) z Wilna, mieszka w Dublinie w Irlandii, wnuk Michała Raczko z oszmiańskiego (1894-1956); wykonał testy Y-DNA, które potwierdziły przynależność do tej rodziny.

• Mary Raczko [12], z Cincinnati OH, abs. Biology, Northeasten Universyty, mieszka Boston, USA; córka Williama z Cincinnati, wnuka Stanisława (Stanleya) z Janowa.


      */ brak dokumentu potwierdzenia szlachectwa


Inne osoby o nazwisku Raczko/Raczkowicz/Raczkiewicz

Wykaz zostanie uzupełniony po potwierdzeniu przynależności innych osób do ww. rodzin i linii rodzin Raczko lub potwierdzeniu istnienia innych rodzin i linii np. herbów Gryf, Junosza lub Kościesza.


Jako przykłady mogą być osoby o nazwisku Raczkiewicz, które prawdopodobnie wywodzą się z rodzin Raczko/Raczkowicz, ale nie ma na to potwierdzenia w dokumentach lub testach Y-DNA:

• Piotr Raczkiewicz herbu Junosza, syn Jana, wg Uruskiego uznany szlachcicem przez deputację guberni kowieńskiej w 1799 r.

• Józef Raczkiewicz herbu Gryf, wg Uruskiego zapisany z synem Kazimierzem do ksiąg szlachty gub. wileńskiej w 1801 r.

• Marcin Raczkiewicz herbu Kościesza, wg Uruskiego zapisany razem z potomkami (Eliasz, Józef i Franciszek) do szlachty gub. mińskiej w 1862 r.

• Benedykt Raczkiewicz herbu Kościesza (?), z gub. mińskiej, uczestnik powstania styczniowego, po konfiskacie majątku zesłany na Sybir i przymusowo osiedlony na Kaukazie; dziadek Władysława Raczkiewicza: marszałka senatu, wojewody nowogródzkiego, wileńskiego, krakowskiego i pomorskiego, Prezydenta RP na uchodźstwie (1939-47).

• Jan Raczkiewicz z Wielkopolski herbu Gryf (?) (1763-1856), z synami (Andrzejem, Ignacym, Janem i Łukaszem) oraz ich potomkami.

• Piotr i Stanisław Grzegorz Raczkiewicz herbu Gozdawa (?) z Lubelszczyzny, z synami oraz ich potomkami.